Nytt i MinGård®

Du får en bra bild av produktionen med slaktöversikten, kan skapa din egen besättningsöversikt och se vilka djur som är dräktiga.

Slaktöversikt ger bättre överblick

Med grafer och listor får du en bra helhetsbild av din köttproduktion. Uppgifterna kommer från alla slakterier som skickar in slaktdata till Växa. Om din översikt skulle vara tom - hör av dig till ditt slakteri.  

Du kan själv välja hur informationen presenteras genom valen uppe i högra hörnet. I grafen får du en snabb överblick av hur många kg du slaktat de senaste 12 månaderna. Eller ange ett datum för att se ett tidigare 12-månadersintervall.

Listan och sammanfattningen visar mer detaljerad information om vilka djur som slaktats och hur de har klassats per månad. Du kan också filtrera på slaktkategori, slaktmånad, ras och rasgrupp - som lätt respektive tung köttras och korsningar med dessa.

Slaktöversikten hittar du på sidan Besättningsöversikt. Gör de urval som passar dig och följ upp hur olika kategorier eller raser i din besättning har presterat. Ännu en finess är att du får medeltal per kolumn i listan.

Förväntade kalvningar

I grafen syns vilka kor och kvigor som förväntas kalva. Nu visas också vilka djur som är dräktiga och det förväntade kalvningsdatumet. 

Med hjälp av ikonerna längst upp till höger kan du välja att visa som en lista. Då presenteras kor/kvigor med förväntat kalvningsdatum och du ser vilka djur det gäller. Du får en lista som kan sorteras per kolumn.

Skapa din egen besättningsöversikt

Nu kan du fördela grafer och nyckeltal baserat på vad som är viktigt i din produktion. Du kan skapa upp till fem egna sidor i besättningsöversikten och döper dem till det du tycker passar bäst.

Sidorna bygger du upp genom att dra och släppa de olika modulerna med nyckeltal. Grafer, tabeller och tryckmätare placerar du där du vill ha dem. Tryck på spara när du är nöjd med vyn för din sida. Du kan alltid ändra genom trycka på den lilla pennan som finns högst upp bredvid namnet på sidan. Om du vill ta bort sidan helt trycker du bara på krysset. För att ta bort enskilda moduler trycker du på krysset mitt på modulen.

Monogena egenskaper

Genomiska analysen innehåller nu fler monogena egenskaper. HY, Hypotrichosis - hårlöshet, och DD, Developmental Duplication - dubbelmissbildning, ingår för de djur som provtagits från och med november 2020.