Nytt stöd för dig i nitratkänsligt område

Nästa år försvinner vallstödet, men för dig i nitratkänsligt område finns det möjligheten att söka ett nytt EU-stöd. Stödet kräver bland annat en växtnäringsbalans från 2021 eller senare.

Precisionsjordbruk – planering är ett nytt stöd som till nästa år kommer att kunna sökas av alla, konventionella som ekologiska, i nitratkänsligt område. Stödet söks för ett år i taget och uppgår till 25 € per hektar. Med växelkursen som nu är satt motsvarar det cirka 272 kr per hektar. Ett av kraven för stödet är en växtnäringsbalans från senast förra året. 

- Även om det inte kompenserar de försvunna och sänkta stöden fullt ut kan det hjälpa en bit på vägen. Det kommer krav från allt fler håll på växtnäringsbalanser och markkartering, så många lantbrukare uppfyller redan en del av kraven för det nya stödet. Man kan också se det som att stödet på två år betalar en markkartering som räcker i sju år, säger Carl Andås, växtodlingsrådgivare i Halland.

Växtnäringsbalans

I en växtnäringsbalans beräknas skillnaden mellan hur mycket kväve, fosfor och kalium som förts in respektive ut på en gård. Balansen är till för att ge en överblick över hur effektiv en gårds produktion är och kan vara till stor hjälp när priserna på foder och gödning ökat.

Många uppfyller redan kraven

Utöver en växtnäringsbalans och en markkartering krävs det att du som söker har en växtodlingsplan, stallgödselanalys och att gräs sås två meter brett runt ovanjordiska brunnar. Är du till exempel ekologisk eller levererar mjölk till Arla är många av kraven redan uppfyllda.

Förberedelser sparar tid och pengar

Om du är intresserad av att ansöka om stödet hjälper vi dig gärna. Rådgivarna kan svara på dina frågor och upprätta växtnäringsbalansen tillsammans med dig. Vill du göra provtagningen själv hyr vi ut jordborr och kan se till att rätt prover beställs och postas. En sådan markkartering kan dock inte användas till att göra styrfiler för precisionsgödsling.

- För att växtnäringsbalansen ska gälla nästa år måste den vara gjord 2021, 2022 eller 2023. Om du redan samlat ihop de uppgifter som behövs går balansen snabbt att upprätta. Det som behövs är hur mycket foder och gödning du köpt samt hur mycket mjölk eller djur du producerat, säger Carl Andås.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill boka en jordborr, vill göra ansökan tillsammans med en av våra rådgivare eller har frågor!

Kontakta en växtodlingsrådgivare

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Telefon:
010-471 03 71

Mobiltelefon:
076-126 03 41