Så hittar du dina framgångsfaktorer

Genom gårdsspecifika nyckeltal ser du vilka strategier och insatser som varit mest lönsamma, och vad du fortsatt behöver fokusera på för att möta kommande utmaningar.

Vart vill du vara om ett år?

Växla upp och hitta vägen till ökad lönsamhet med ett Styra med Nyckeltal-besök. Besöket ger dig en bra och enkel överblick av nuläget i din besättning och potentialen i att förbättra och stärka lönsamheten. Produktionsrådgivarna fungerar som bollplank för att utvärdera gårdens produktion det gångna året. Du får också en klar bild över vad du behöver prioritera för att stärka besättningens lönsamhet, produktion, djurhälsa och mjölkkvalitet.

”Det bästa med Styra med Nyckeltal är att man får en nulägesbild och ett bra avstamp för att sätta nya mål för året, och att du så enkelt kan jämföra dig med andra besättningar”
- Annica Hansson, Produktionsrådgivare

Gör dig redo för genomgång av din gårds nyckeltal

Tillsammans med en rådgivare får du en tydlig handlingsplan med konkreta mål och strategier inför det kommande året. Med tydliga mål i produktionen blir genomförandet både enklare och roligare för alla som jobbar på gården.

Hitta dina framgångsfaktorer och förbättringsområden - Boka in ditt besök redan idag!

Kontakta din närmaste produktionsrådgivare

Mer än bara Nyckeltal

Styra med Nyckeltal utgår från besättningens biologiska värden till ekonomiska nyckeltal. Det ger dig en tydlig produktionsuppföljning och målsättning framåt.

Styra med Nyckeltal
alt-text