Säkrare inköp med avtal

Ett mellangårdsavtal gör att du kan hälsodeklarera dina kalvar i samband med flytt. I avtalet kommer säljare och köpare överens om kalvarnas status och hur de är skötta innan försäljning.

Vid inköp av kalvar eller ungdjur är rekommendationen att köpa in från så få besättningar som möjligt, och vid så få tillfällen under året som möjligt.

Mellangårdsavtal och följesedel

Mellangårdsavtalen består av två delar, avtal och följesedel. I avtalen kommer säljare och köpare överens om kalvarnas status och hur de är skötta innan de kommer till den köpande besättningen. Denna del fylls i med det intervall som köpare och säljare kommer överens om, till exempel en gång om året. Här beskrivs djurmaterialet, inhysning och skötsel hos köparen.

Mellangårdsavtalet kan användas i sin helhet eller så använder du delar av det och kryssar över de delar som inte ska användas i din överenskommelse.

I följesedeln deklareras djuren i samband med flytt. På detta sätt följer information om kalvens tidiga liv med till köparbesättningen, och ni kan hjälpas åt för att minimera stress i samband alla omställningar som sker vid flytt.

Här kan du ladda ner både avtal och följesedel