Satsning på kompoststall för mjölkkor

Studieresan kunde bekräfta valet av stallbyggnation. Både ytkrav och kostnader bärs upp av den kokomfort som ett kompoststall kan erbjuda.

Kompoststall för mjölkkor i Östergötland

På Millingetorp i Kisa, Valsinge i Björsäter och Kulla gård i Rolfstorp, hade varje ko en liggyta på 10-12 m2. Den öppna byggnaden gav både god ventilation och ett bra ljus i stallet. Kogrupperna var också lugnare i och med att det inte fanns några liggbås som kan begränsa dem att gå undan.

kompoststall.jpg

Rätt skötsel för normala celltal

Det går inte att fuska med bädden. Om det är fuktig väderlek och harvningen uteblir, är det stor risk att bädden blir dålig. Det i sin tur medför andra risker som sämre juverhälsa. En väl fungerande bädd gör att celltalen håller sig på en normal nivå. Men då måste bädden skötas på rätt sätt.

Leverans av strömedel

Närhet till företag som kan leverera strömedel underlättar. Men huvudsaken är att företaget kan försäkra en leverans av tillräcklig mängd strö. I studiebesöken kunde gårdarna berätta att om de hade byggt idag, skulle de ha tagit höjd för extra lagringsutrymme. Det skulle öka möjligheterna att kunna ta emot strö när ett erbjudande dyker upp.  

Kostnaden väger upp underhållet

Två av gårdarna byggde sina stall 2019 och kostnaden hamnade på runt 50 000 respektive 95 000 kr per koplats. Det betyder att platskostnaden blev något lägre i bägge fallen, jämfört med att bygga liggbås. Eftersom behovet av inredning inte är lika stort som i ett konventionellt liggbåsstall, minskar också kostnaderna för inredning och byggnadsunderhåll.

Sammanfattningsvis var alla överens om att satsningen på att bygga kompoststall till sina mjölkkor, är inget de ångrat.

 

Stort tack till Magnus Ericsson, Millingetorp, Ylva Righard, Valsinge och J-O Brink, Kulla gård, som visade upp sina gårdar och delade med sig av kunskaper och erfarenheter.

Studieresan genomfördes november 2021 med stöd från landsbygdsprogrammet

eu-flagga.png