Stipendiechans för avgångselever

I år är det premiär för Växas nya satsning på gymnasieelever. Med start i år delar vi ut tre stipendier till avgångselever vid naturbruksgymnasier.

Stipendiet kan sökas av alla avgångselever med inriktning djurskötare vid naturbruksgymnasier i Sverige. Eleven anmäler sitt intresse till sin skola som nominerar en elev som uppfyller stipendiets kriterier. Därefter utser Växa tre elever som får sitt stipendium i samband med studentexamen.

Djurägarseminkurs till ett värde av 16 000 kr

Vinnarna får ett presentkort på en djurägarseminkurs som ger en mycket bra grund i seminering och fruktsamhet. Efter avslutad kurs får eleven behörighet till att själv seminera kvigor och kor i den besättning hen är verksam i. Kurserna arrangeras på ett flertal platser runtom i Sverige och stipendiaten bokar själv sin plats på lämplig kurs. Presentkortet är giltigt i 24 månader.

Även elever som redan gått kursen via sin skola kan söka stipendiet. I dessa fall erbjuder vi en annan passande utbildning.

Utöver stipendiet blir alla skolor erbjudna en kostnadsfri föreläsning i fruktsamhet. Föreläsningen tar upp fruktsamheten som motor både i mjölk- och köttproduktionen, och vad kan man göra för att påverka fruktsamheten i besättningen och hos den enskilda kon.

Vill du veta mer?

Prata med din gymnasieskola eller skicka ett mejl till Cecilia Staaf.

Arbetar som:
Regionchef Djurhälsa Fält region, Mitt-Nord, Områdesansvarig Bollnäs, djurhälsoveterinär

Telefon:
010-471 01 19

Mobiltelefon:
073-384 93 96

Stipendium

Med start 2022 delar vi årligen ut tre stipendier till avgångselever vid naturbruksgymnasier runt om i Sverige.

Stipendium
alt-text