Stödpaket till lantbruket

Den 14 juli beslutade Regeringen om krisstöd på drygt 1,6 miljarder som är en del av stödpaket på knappt 3,2 miljarder kronor. Ansökan för animaliesektorn öppnade 9 augusti.

Ett viktigt beslut för svensk livsmedelsproduktion

Stödet ska underlätta för det svenska lantbruket och växthusnäringen med anledning av kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina. Stödet riktar sig till animaliesektorn då produktionen bedöms ha påverkats mest negativt av ökade kostnader, exempelvis för foder och energi. Medan spannmålsföretagare kan ta del av andra åtgärder som har genomförts för att minska kostnader för till exempel diesel.

Stödpaketet utgörs av ett krisstöd på cirka 2 miljarder till animaliesektor, växthusnäring, yrkesfisket samt förstärkning av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige på 50 miljoner. Resterande består av en tillfällig skattesänkning på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk.

Stödet påverkas inte av andra jordbrukarstöd eller av projekt- och företagsstöd. Däremot måste du, i vissa fall, redovisa om andra statsstöd av mindre betydelse som tagits emot under den senaste 36-månadersperioden. Produktionsgrenar som omfattas av stödpaketet avgörs av regeringen och baseras bland annat på kalkyler från Jordbruksverket. För att kunna få ta del av stöden ska företaget bedrivit produktion under februari 2022.

Mer om produktionsgrenar och aktuella stödnivåer på jordbruksverket.se

Ansök nu

Från och med den 9 augusti till 20 september är det möjligt att ansöka om stöd för produktionsgrenarna gris, nöt, mjölk, får, get och växthus.

Ansök direkt så att du inte missar möjligheten till stöd! Vänd dig gärna till oss i Växa för råd om du vill ha hjälp vid ansökan.

Länsstyrelsen hanterar informationen, administrationen och handläggningen av stödet. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst som är tillgänglig via alla länsstyrelsers webbplatser. På alla länsstyrelsers webbplatser finns det också mer information om hur du söker stödet och vilka som kan ansöka.