Tävlingen Årets Vallmästare® är igång

Vallen är grunden för en lyckad produktion för både mjölk- och nötköttsföretagare, och nu kan du nominera den du tycker förtjänar att bli Årets Vallmästare® 2023!

Grunden för produktionen och ekonomin

Att vallen är viktigt för lantbruket är knappast något som behöver diskuteras, rådgivarna vet hur stor betydelse vallen har för slutresultatet.

- Vallen är grunden för att lyckas i produktionen. Vallen ger förutsättningar för att ha en hög avkastning och en bra tillväxt, och en god foderekonomi. Vallskörden lägger grunden för den kommande säsongen, säger produktionsrådgivare Torbjörn Lundborg.

Att verkligen lyckas med sin vallodling för med sig många vinster, förutom chansen att bli Årets Vallmästare såklart.

- De gårdar som lyckas riktigt bra med vallen och grovfodret har möjlighet till en bättre utveckling i produktion och lägre foderkostnader. Nog har vi alla upplevt hur stor inverkan olika grovfoderpartier kan ha på produktionen. Det är svårt och dyrt att kompensera för ett sämre grovfoder, det kan skilja flera tusen per ko och år i foderkostnad, säger Torbjörn.

Ett tävlingsmoment triggar

Den som blir Årets Vallmästare får förutom äran, bland annat två gratis rådgivningstimmar och fyra grovfoderanalyser från oss på Växa. Genom tävlingen lyfts goda exempel som kan inspirera andra lantbrukare i sin vallodling.

- Vinnarna visar vilka möjligheter som finns i produktionen, och delar med sig av sina erfarenheter. Vi vill ju att än fler ska nå de nivåer som vallmästarna gör. Jag hoppas att tävlingen kan trigga till utmaningen att vara med och visa på goda resultat på sin egen gård, avslutar Torbjörn.

Odlingssäsongen 2022

Fram till och med den 30 november kan du nominera dig själv, en granne, en vän eller en kollega, som du tycker ska bli Vallmästare för odlingssäsongen 2022. Juryn söker både mjölk- och nötköttsproducenter med en tydlig strategi och en vallodling som når gårdens egna mål och behov.

Mer om tävlingen och anmälan hittar du här

arets-vallmastare-2023.png

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 04 14

Mobiltelefon:
076-109 08 19