Utökat tjurval med Genomisk Analys

På Knutsta Skattegård i Sörmland genomtestas djuren. Ett betydande steg i avelsarbetet som gett ett större urval av tjurar att använda i gårdens köttbesättning.

Testerna en viktig del i avelsarbetet

Knutsta Skattegård drivs av Mattias och Anna Wistrand. De har ekologisk nötköttsproduktion med stambokförda besättningar av både charolais och röd angus. Gården började testa genomiskt lite av en slump när de fick prova genom Svenska Charolaisföreningen till en billigare peng. Nu är testerna en viktig del i avelsarbetet.

mattias-wistrand.jpg

Mattias ser många fördelar med att genomtesta djuren jämfört med exempelvis mikrosatelliter.

- Först och främst är det billigare, och så får man ut mycket mer av varje test. Här får man ut hornstatus, du får härstamning, du får eventuella bärare av sjukdomar som ataxi, blind och andra sjukdomar man kan plocka upp, säger Mattias.

Använd djur med riktigt bra avelsvärden

Enligt Mattias ger genomtesterna en möjlighet att använda djur med riktigt bra avelsvärden, trots att de också är anlagsbärare för sjukdomar så som blind eller ataxi.

- Jag tycker det är dumt att inte använda djur som är bärare, om de är väldigt bra.

Mattias testar djuren genomiskt för att kunna använda tjurar som är bärare, men då måste de ha riktigt bra avelsvärden. De kan användas på kor som är helt fria från till exempel ataxi utan att få en sjuk kalv.

- Det man riskerar är att man får en bärande avkomma. Det går kanske inte att sälja en sådan tjur till en renrasproduktion, men du kan ju gladeligen behålla en sådan kviga till rekrytering, säger Mattias.

Han har en tolvårig charolais-ko som är homozygot pollad, fri från ataxi och blindhet och som gett kalv varje år sedan hon kalvade in. Mattias menar att på henne går det med lätthet att använda en tjur som både har hornanlag och är bärare av ataxi.

99 felfria prover

För att göra en Genomisk Analys kan du skicka in hårprov eller ta ett vävnadsprov med en TST-tång. Med tången tar du provet samtidigt som du öronmärker. Öronmärket som används är utrustat med en liten kapsel där provet hamnar, så med ett litet klick är allt fixat.

När det kommer till provtagningen föredrar Mattias helt klart TST-tången och använder den nästan helt uteslutande.

- Jag tycker att med tången får man svart på vitt att den är klar, godkänd. Jag har skickat in säkert hundra prover nu och fått tillbaka en som det varit fel på, som jag fått ta om. Så det är väldigt smidigt tycker jag. Jämfört med att till exempel ta hårprov som man inte vet om de är kontanimerade av andra djur, eller om hårsäckarna var tillräckligt bra eller tillräckligt många, avslutar Mattias Wistrand.