Veterinärer efterfrågade internationellt

Två av Växas djurhälsoveterinärer genomförde ett rådgivningsuppdrag på Cypern. Uppdragets fokus låg på kvalitetssäkrad djurhållning och sänkt antibiotikaförbrukning.

Projektet gjordes på uppdrag av företaget Di Luca & Di Luca. Företagets halloumi-produktion baseras huvudsakligen på mjölk från en cypriotisk mjölkgård.

Mjölkgården har 350 mjölkande kor på lösdrift och totalt cirka 600 nötkreatur med slakttjurar inräknade. Korna mjölkas i två mjölkgropar och gården drivs av Christos Haris och hans två söner tillsammans med 14 anställda. All mjölk levereras till ett lokalt mejeri som producerar halloumi på mjölk från nötkreatur, får och getter.


Djurhälsoveterinär Angelica Jonasson

Djurhälsorådgivning på export

Tidigare har Di Luca & Di Luca köpt in veterinär hälsorådgivning från bland annat svenska SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. För en mer produktionsinriktad djurhälsorådgivning blev de rekommenderade att vända sig till Växa. Djurhälsoveterinärerna Marie Baude och Angelica Jonasson besökte gården under tre dagar i april och genomförde Hälsopaket Mjölk. Resultatet, i form av tre fokusområden för förbättring, presenterades för gårdens ägare, mejeriet och Di Luca & Di Luca. Uppföljningen kommer att ske digitalt under ået.

Andra länder som bland annat Danmark och Holland exporterar djurhälsorådgivning regelbundet. På nationell nivå är förhoppningen att även Sverige ska exportera mer djurhälsorådgivning i framtiden och sprida våra goda antibiotikarutiner.

Arbetar som:
Djurhälsoveterinär

Telefon:
010-471 01 96

Mobiltelefon:
073-056 86 43