VikingHolstein - Sex nya tjurfäder

VH Nadersönerna dominerar just nu tjurfaderlistan, med VH Newyear +43 och VH Nurval +40.

I oktober sätts sex nya tjurar in på tjurfaderlistan. Två heterozygotiskt pollade tjurar efter Nippon P, medan de andra har olika fäder.

Sex tjurar är även färdiganvända och tas av tjurfaderlistan - VH Berosus, VH Silani P, VH Bellino, VH Hoch PP, VH Namur P och VH Stinger.

VH Nira PRC

VH Nira PRC, Nippon P x Dream PRC, gNTM +37 är uppfödd av Fritz Giesmann, Tyskland.

VH Nira PRC är den nya topptjuren bland de pollade tjurarna. Han passar dig som söker positiva hälsoegenskaper och utmärker sig särskilt med mycket höga avelsvärden för fruktsamhet, juverhälsa och klövhälsa. Hans döttrar väntas bli lite mindre resliga än genomsnittet. Benegenskaperna är hans starkaste sida med benbyggnad och haskvalitet som särskilt utmärkande egenskaper. Juvren är väl anfästade med spenar längre än medeltalet. Spenplaceringen bak gör honom till en lämplig robottjur. VH Nira PRC bidrar också med en trevlig produktionsprofil med höga halter fett och protein. Han heterozygot pollad och bär anlag för röd pälsfärg.

Modern till VH Nira PRC och VH Nigel P, som presenteras nedan, är i sin första laktation och har på sina första 200 dagar i genomsnitt producerat 6 800 kg, vilket gör 34 kg om dagen, med 3,9% fett och 3,7% protein. Hon är exteriörbedömd med helhet 85.

VH Nira PRC är möjlig att beställa från v 42.

VH Nigel P

VH Nigel P, Nippon P x Dream PRC, gNTM +31, är helbror till VH Nira PRC, också uppfödd av Fritz Giesmann, Tyskland.

VH Nigel P förväntas ge medelstora kor med korrekta kors, där alla kroppsegenskaper ligger runt rasens medeltal. Precis som sin bror ger Nigel P döttrar med korrekta vinklar och torra haser. Juvret med sin korrekta spenplacering passar bra för robot tillsammans med den mycket goda mjölkbarheten. VH Nigel P hjälper till att förbättra klövhälsan och bidrar positivt till både juverhälsa och fruktsamhet. Han har ett högt mjölkindex och hjälper till att förbättra både fett- och proteinhalt. Som extra bonus är han heterozygot pollad.

VH Reward

VH Reward, VH Reason x Kemal, gNTM +31, är uppfödd av Hekki Häkkinen, Hurissalo, Finland.

VH Reward har en användbar produktionsprofil och bidrar med både mjölkmängd och högre halter. Han väntas ge döttrar med goda kroppsegenskaper, funktionella ben med korrekta vinklar och juver med starkt ligament, fina bakjuver samt längre och tjockare spenar än medeltalet. VH Reward bidrar också positivt till både juverhälsa och fruktsamhet. Avelsvärdet för sparat foder visar på fodereffektiva kor med ett trevligt temperament.

Mor till VH Reward har under sina första 305 dagar producerat 9 100 kg mjölk med 4,6% fett och 3,7% protein, med låga celltal. Som förstakalvare blev hon bedömd med 86 på juver. Hon är dräktig och ska snart kalva för andra gången.

VH Skyfall

VH Skyfall, Skyboy x VH Hutney, gNTM +33 är uppfödd av Mauno Heiskanen, Tuovilanlahti, Finland.

VH Skyfall hjälper till att förbättra produktionen, både mjölkmängd och halter. Han väntas ge resliga kor med djup och bredd i kroppen, med funktionella ben och robotjuver med lite längre och tjockare spenar. Han har välbalanserade hälsoegenskaper, såsom kalvningsegenskaper och positiv fruktsamhet och juverhälsa. Döttrar efter VH Skyfall väntas bli snabbmjölkade och ha ett trevligt temperament.

Modern har kalvat för andra gången. Hon producerar mjölk med låga celltal och höga halter; 5,1% fett och 4,0% protein. Hans mormor ska snart kalva för femte gången. Hon har producerat 11 600 kg mjölk med 4,6% fett och 4,0% protein i genomsnitt och blev som andrakalvare exteriörbedömd 84 poäng i helhet.

VH Skyfall finns inte längre kvar i livet, därför finns endast ett mindre antal doser i lager.

VH Dominic

VH Dominic, Donzino x Legacy, gNTM +28 kommer från King’s-Ransom Farm, USA, men ägs av VikingGenetics.

Söker du en tjur med många kilo mjölk och höga halter, ta en titt på VH Dominic. Med sina mycket goda kalvningsegenskaper passar han bra att använda till både kvigor och kor och han bidrar dessutom med god juverhälsa och positiv fruktsamhet. Han ger medelstora kor som står rätt på sina ben, särskilt bra är haskvalitet och benbyggnad. Juvren är grunda och väl anfästade med god balans.

Hans mor heter Kings-Ransom Legacy Dakota-ET, hon är exteriörbedömd VG85.

Egoiste

Egoiste, Rave X Garido, gNTM +34 kommer från det spanska Xenetica Fontao.

Med höga halter och en mjölkmängd runt medel ger hans döttrar många kg ECM. Han är ett starkt kort för dig som vill göra stora förbättringar på hälsosidan, då alla egenskaperna är starkt på plussidan. Dessutom ger han mycket lätta kalvningar. Döttrarna är något resligare än rasmedeltalet, de har bra bredd i frampartiet och bra djup i kroppen. Benen blir parallella och är åt det rakare hållet, fotvinkeln följer med och de står fint på sina ben. Juvret är den starkaste egenskapen hos Egoiste döttrar, med fantastiskt fin anfästning både fram och bak, samt fin balans och spenar gör honom även till en tjur med robotprofil.

Modern Chanel ägs av CMP Holstein och är förutom Egoiste mor till flera andra kommande topptjurar hos Xenetica Fontao. Modern har ännu ej kalvat.

Egoiste tillför en mindre använd härstamning till tjurfaderlistan.

egoiste.jpg
Egoiste