VikingHolstein - Tre nykomlingar

Tre nya tjurfäder läggs till på listan i mars, två danskfödda och en från Tyskland.

VH Sadudu

VH Sadudu, VH Solado x VH Bosman, med gNTM +38 är uppfödd hos Anders Elholm Andersen, Danmark. Han har en stark hälsoprofil med juverhälsa 110, klövhälsa 113, övrig hälsa 111 och positiva avelsvärden för kalvningsegenskaperna. Hans mjölkindex på 126 kommer från kg mjölk runt medel och höga halter fett, 122, och protein, 126.

Döttrarna blir något under rasmedel i kroppsegenskaperna. De har grunda, starka juver, 114, som är väl anfästade både fram och bak med starkt ligament, men även bra ben med torrare hasor. VH Sadudu ger också mer fodereffektiva döttrar med sitt avelsvärde 114 för sparat foder.

Modern har nyligen kalvat för fjärde gången och har under sina hittills 3,1 år i genomsnitt producerat 12 115 kg mjölk med 4,8 % fett och 3,9 % protein. Som förstakalvare blev hon exteriörbedömd med 84 poäng i helhet.

VH Alloy

VH Alloy, VH Alberta x VH Grejs, med gNTM +36 är uppfödd av Øster Haunstrup v. Niels Haunstrup, Danmark. VH Alloy har en fantastisk hälsoprofil med positiva avelsvärden för samtliga hälsoegenskaper, särskilt fruktsamhet och klövhälsa, båda på 111, och ungdjursöverlevnad på 109. Hans döttrar har en uthållig laktationskurva och väntas producera mjölk med höga halter fett, 122 och protein, 120.

Döttrarna blir en aning resligare än medeltal, har bra ben och starka, grunda och väl anfästade juver med bra spenstorlek. Hans döttrar har även bra mjölkbarhet och ett trevligt temperament.

Modern spolades som kviga, vilket resulterade i flera dräktigheter. VH Alloy är tjurkalven som föddes efter egen dräktighet. Hon producerar mjölk med mycket höga halter, 4,9 % fett och 3,9 % protein.

VH Sverre

VH Sverre, Superfly x Imax, med gNTM +34 kommer ur VikingGenetics internationella urvalsprogram och är född i Tyskland. VH Sverre är en utmärkt produktionstjur. Med sitt höga mjölkindex på 129 bidrar han med många kg mjölk, 126, och många kg fett, 128, och protein, 129. Han ger mjölktypade döttrar som är aningen resligare än medeltal och som har bra ben med torra hasor och bra benbyggnad.

Döttrarna får grunda juver med bra ligament, bra främre anfästning och höga, breda bakjuver. Hans döttrar blir hållbara, 122, med en uthållig laktationskurva, lätta kalvningar. De har dessutom ett trevligt temperament och bra mjölkbarhet.

Modern är i sin första laktation och producerar mjölk med 4,9 % fett och 3,5 % protein och hon är exteriörbedömd med 83 poäng i helhet.

VH Sadudu
VH Sadudu

VH Alloy
VH Alloy