VikingHolstein – tre nya med +32 gNTM

Tre nya tjurar sätts in på tjurfaderlistan i juni – alla med +32 i gNTM. En har svenskt påbrå och två av tjurarna är pollade.

VH Misty P

VH Misty P, VH Mario P x VH Roxy, med gNTM+32 är uppfödd hos Jari och Anna-Mari Heiskanen, Sonkajärvi, Finland. VH Misty P väntas ge lite mindre döttrar med bra ben och juver som är i god balans. Spenarna är större än genomsnittet och med bra placering. VH Misty P bidrar också med höga avelsvärden för fett- och proteinhalt och hans döttrar väntas producera med god uthållighet genom laktationen. Hans avelsvärden för kalvningsegenskaper, juverhälsa, klövhälsa och övrig hälsa är alla positiva. Dessutom är VH Misty P heterozygot pollad, vilket innebär att hälften av hans avkommor föds hornlösa.

Mor till VH Misty P heter M. Räntä och är en dotter efter VH Roxy. Hon köptes in till VikingGenetics embryoprogram och har spolats flera gånger vilket resulterat i många embryon. Under sin första laktation producerade hon mjölk med 4,8% fett och 3,8% protein i medeltal. Hon är dräktig på nytt och väntas snart kalva för andra gången.

VH Yoga

VH Yoga, VH Yngvar x Toronto, med gNTM +32 är född hos Heikki Kuisma, Hartola, Finland. VH Yoga har ett högt mjölkindex som består av mjölkmängd runt medel och riktigt höga halter fett och protein. Hans döttrar förväntas bli resliga med goda kroppsegenskaper och korrekta ben. Döttrarna får starka, grunda juver med bra ligament och höga, breda bakjuver. VH Yoga bidrar också med positiva avelsvärden för juverhälsa, fruktsamhet och klövhälsa. Hans döttrar väntas även ha ett trevligt temperament och en bra mjölkbarhet.

Modern till VH Yoga är en svenskfödd dotter efter Toronto x G Force som heter Karolina och är född på Bjäragården Lantbruk AB, Båstad. Hon köptes in till VikingGenetics embryoprogram som kviga och har precis kalvat för andra gången. Under sitt första år i produktion har hon i medeltal producerat 11 600 kg mjölk med 4,9% fett och 4,0% protein. Karolina är exteriörbedömd som förstakalvare med juver 87 samt helhet 83.

VH Neil PP

VH Neil PP, Nippon P x VH Monty P, med gNTM+32 är uppfödd hos Søren Ernst Madsen, Brædstrup, Danmark. VH Neil PP har positiva avelsvärden för samtliga hälsoegenskaper, särskilt för juverhälsa och kalvningsegenskaper. Hans döttrar väntas producera mjölk med höga halter och ha en uthållig laktationskurva. VH Neil PP ger medelstora kor av god typ och med bra kors. Döttrarna väntas också få fina, torra ben och grunda, välanfästade juver med bra spenplacering. Döttrar efter VH Neil PP väntas dessutom vara snabbmjölkade och ha ett gott lynne. Som en extra bonus, föds alla hans avkommor hornlösa.

Mor till VH Neil PP är en dotter efter VH Monty P som spolats flera gånger som kviga och producerat många embryon. Hon är även mor till VH Hoch PP och den kommande tjuren VH Nordic P. Hon producerar mjölk med 4,8% fett och 4,0% protein i medeltal och hon är som förstakalvare exteriörbedömd med kropp 85, ben 88, juver 85 samt helhet 87.

VH Mario P, far till VH Misty P
VH Mario P, far till VH Misty P

Farmor till VH Yoga
Farmor till VH Yoga, mor till VH Yngvar