VikingJersey - Avelsvärdering augusti 2022

Avelsvärderingen resulterade i tre nya tjurar på jerseylistan medan VJ Happens, VJ Domino och VJ Splash lämnar efter tillräcklig användning.

Nya tjurar på rekommenderade listan

Tre nya tjurar läggs till listan av rekommenderade tjurar efter avelsvärderingen i augusti. Alla tjurar på listan har producerat X-vik, men alla har inte så stora lager ännu. Härstamningsmässigt är de intressanta då gruppen tjurar omfattar de första sönerna efter VJ Laster och VJ Niburu, kombinerat med tjurar som inte fått så stor spridning i populationen innan, till exempel VJ Pele och VJ Bonne.

VJ Carapaz

VJ Laster x VJ Bonne, gNTM +27
Uppfödare: Gitte & Carsten Hedegaard, Ørbæk i Danmark.

VJ Carapaz utmärker sig med ett bra NTM, bra hälsoegenskaper där juverhälsa framförallt bör nämnas. Han ger bra kroppsegenskaper samt bra spenstorlek och spenplacering.

Modern har mjölkat 8 700 kg med 5,2% fett och 4,4% protein och är bedömd med kropp 84, ben 80, juver 77, helhet 79 samt korshöjd 136.

VJ Nirak

VJ Nibiru x VJ Pele, gNTM +26
Uppfödare: Torben Illum Andersen, Åby i Danmark.

VJ Nirak ger döttrar med höga halter i mjölken. De kommer vara friska och ha bra mjölkbarhet samt bra kroppskapacitet och spenstorlek.

Modern har mjölkat 7 300 kg med 5,9% fett och 4,4% protein och är bedömd med helhet 77.

VJ Nicas

VJ Nibiru x VJ Hitman, gNTM +24
Uppfödare: Vagn Lindy Petersen, Skjern i Danmark.

VJ Nicas ger döttrar med hög mjölkmängd och hög proteinhalt. Bra fruktsamhet och hälsoegen-skaper samt bra ben- och juverexteriör.

Modern har mjölkat 8 700 kg med 5,6% fett och 4,3% protein och är bedömd med kropp 85, ben 84, juver 90, helhet 89 samt korshöjd 135.

Avkommebeömda tjurar

Generellt ligger tjurarna kvar på sina nivåer efter avelsvärderingen och flera nya spännande tjurar dyker upp. Bland dessa ser vi de första sönerna efter VJ Jojo, VJ Highlan, VJ Cozy och VJ Hamulus, som ligger mellan +24 och +29 NTM. Dessa tjurar har precis startat sin produktion.

VJ Hamlet steg från +17 till +20 NTM, efter en ökning av NTM, klövhälsa, ben och sparat foder. Det ingår nu 1 700 mjölkande döttar och 750 exteriörbedömda döttrar. VJ Hamlet kommer vara en värdefull tjur för exporten de nästkommande åren.


VJ Carapaz


Dotter till VJ Hamlet