VikingJersey – förändringar i juverindex

Efter avelsvärdringen i november har avelsvärdena på juver ökat, men inga större förändringar i NTM ses hos tjurarna. Extra roligt är att vi fått in en tjurkalv från Sverige.

Anledningen till att avelsvärdena på juver ändrats är att viktningen av delegenskaperna i juver är ändrad. Eftersom jersey nu ligger nära optimum i juverbalans, har viktiningen på egenskapen tagits bort. I stället har man infört vikt på bakjuverhöjd vilket i förlängningen ska förbättra jersey djurens anfäsning och stärka juvren. Även vikt på spentjocklek har införts för att ge rasen bredare spenar.

Nya tjurar

VJ Jabra, VJ Jojo x VJ Lago, med gNTM +29.
Uppfödd av Drostrupgaard i Danmark.

VJ Jabra ger hög produktion både vad gäller kg mjölk, kg fett och kg protein samt en jämn laktationskurva. Alla hälsoegenskaper är positiva och framför allt bör kalvningar och juverhälsa nämnas. Exteriörmässig ger han medelstora djur med väl anfäst juver och bra spenstorlek och placering.

Modern har på tre laktationer i genomsnitt mjölkat 10 800 kg med 5,2% fett och 4,2% protein.

VJ Nippon, VJ Nibiru x VJ Pirko, med gNTM +26.
Uppfödd av Lars Grønbjerg, Bogense i Danmark.

VJ Nippon ger bra produktion av kg mjölk och höjer proteinhalten i mjölken. Döttrarna har en jämn laktationskurva. Hälsoegenskaperna är positiva med bra dotterfertilitet, juverhälsa, övrig hälsa, klövhälsa samt överlevnad. Exteriörmässigt är döttrarna något över medel med starka ben och klövar samt grunda, väl anfästade juver med bra spenar.

Modern har under sin första laktation mjölkat 9 400 kg med 6,2% fett och 4,3% protein samt är bedömd med kropp 86, ben 86, juver 91 och helhet 91.

VJ Dan P son från Sverige

VikingGenetics har precis köpt in en mycket högt rangerad VJ Dans P son ifrån Sverige. Härstamningen är VJ Dan P x VJ Habbit x VJ Gislev. Uppfödare av kalven är Familjen Ingvarsson, Guddeby Gård i Ytterby som även tidigare har sålt kalvar till VikingGenetics. Tjuren är inte pollad, men har ett högt NTM och flera andra goda egenskaper.

Hög andel kvigor efter X-vik

Senaste beräkningen visar att 93,4% av Jerseykalvarna födda efter X-Vik semineringar blir kvigkalvar och 92,8% av köttraskalvarna födda efter Y-Vik semineringar på mjölkras blir tjurkalvar. En hög och bra nivå.

Har du fått en tjurkalv efter X-Vik på ett högindexdjur, ko eller kviga?
Hör gärna av dig till avelsrådgivare Monica Olsson som är ansvarig för jersey i Sverige.

vj-jabra.jpg
VJ Jabra

vj-dan-p.jpg
VJ Dan P