VikingRed - avelsvärdering

Årets första avelsvärdering visar på stabilitet i avelsvärdena, både bland de genomiska tjurarna och hos de avkommebedömda tjurarna.

VR Fanof P fortsätter att imponera

Bland de genomiska tjurarna ser vi hur VR Heinz utmanar VR Vesty i NTM-toppen. Hos de avkommebedömda tjurarna är det VR Fanof P som står för den största uppmärksamheten, då han som första VR-tjur sålt över 100 000 doser som genomisk tjur. Och i denna värdering fick sin första avkommebedömning med 533 mjölkande döttrar. Han gör oss inte besviken med sin uppgång till +27 i NTM.

Genomiska tjurar

I toppen av listan ligger fortfarande VR Vesty, VR Vimo x VR Froberg, med +38 i gNTM, men han utmanas av en ny tjur, VR Heinz, VR Hadberg x VR Funk, med gNTM +37. VR Heinz ger bra produktion i kombination med bra juverhälsa, juverexteriör samt dotterfertilitet.

VR Vimo fortsätter att ge bra söner och VR Vehmaa, mf: VR Filur, gNTM +32 är ytterligare en i raden. Halvbröderna till VR Vimo är inte långt efter att ge bra söner och VR Vario har nu VR Virkild, mf: VR Favre, med gNTM +31 och VR Vilperi har gett VR Videl, mf: VR Faabeli, med gNTM +28.

De något äldre genomiska tjurarna ligger fortfarande kvar i toppen av listorna. Bland annat:

 • VR Upway, VR Usva x VR Viljar, gNTM +34
 • VR Venus, VR Vimo x VR Freeze, gNTM +32
 • VR Henry, VR Hubbe x VR Hjust, gNTM +31
 • VR Abin, VR Azer x VR Viljar, gNTM +31
 • VR Uppura, VR Usva x VR Figarol, gNTM +30
 • VR Arvid, VR Azer x VR Herbert, gNTM +29.

De pollade tjurarna behåller sina positioner

Vi ser flera nya pollade kandidater i en närstående framtid men tills de finns tillgängliga håller sig de gamla på bra, stabila nivåer.

Det är två helbröder efter VR Heeman som vi vill framhäva, mf: VR Bosse. VR Hage P med gNTM +26 och VR Hasp P med gNTM +24. De är olika många andra pollade härstamningar i populationen och kan därför användas på nästan alla pollade kvigor.

En bred palett av pollade tjurar med doser är:

 • VR Ulian P, VR Usva x VR Flake P, gNTM +26
 • VR Vilho P, VR Venom x VR Abraham, gNTM +24
 • VR Vito P, VR Vigil P x VR Freeze, gNTM +24
 • VR Furat P, VR Foredal x VR Flake P, gNTM +23.

Ökningen i NTM hos VR Fanof P har positiva effekter även på hans söner:

 • VR Fuzzy P, mf: VR Lazer, gNTM +36
 • VR Flair P, mf: VR Viper, gNTM +33
 • VR Facit P, mf: VR Lazer, gNTM +29
 • VR Fadil P, mf: VR Wonder, gNTM +29
 • VR Fargo P, mf: Horton, gNTM +25
 • VR Fin PP, mf: VR Wonder, gNTM +24.

Avkommebedömnda tjurar

VR Froerup, VR Faber x R Fanfare, NTM +36 är som förut i toppen av listan, tätt följd av VR Thiago, VR Tuomi x R Haslev, NTM +33 och VR Yves, P. Yllyke x G Edbo, NTM +28.

Ny på listan är VR Fanof P, VR Flake P x VR Lazer, som steg till +28 i NTM och är nu världens bästa röda avkommebeömda pollade tjur!

VR Hopkins, VR Horton x VR Haltia, ökar till NTM +26, till största delen beroende på en höjning i juverhälsa till 111. VR Elektro, VR Edison x VR Boxer R, med NTM +22 är också ny på listan, med 375 mjölkande döttrar. Han är positiv för klövhälsa, kalvningsegenskaper, mjölkbarhet, överlevnad och sparat foder.

Mer om tjurarna och dess tjurmödrar

VR Upway
VR Upway

VR Virkild
VR Virkild

Mor till VR Heinz
Mor till VR Heinz