VikingRed - Fyra nykomlingar

Tjurfaderlistan i april förnyas med två svenskar och två danskar, och VR Ulian P försvinner från listan då han använts tillräckligt på högindexdjur.

VR Filian - RDM

VR Filian, VR Firewar x VR Viktor, med gNTM +29 är uppfödd av Sören Hvelplund i Danmark.

VR Filian ger mycket funktionella döttrar - friska med god fertilitet, långlivade och har lätta kalvningar. De förväntas få hög proteinhalt, vara effektiva foderomvandlare, bli under medel i storlek med bra ben och juver. VR Filian ger även lätta kalvningar när han är far till kalven som föds, och kan därför med fördel användas på kvigor.

Modern till VR Filian såldes till VikingGenetics embryoprogram och har spolats fyra gånger. Hittills har VikingGenetics selekterat tre tjurar, VR Figment, VR Frilev och VR Filian, samt två kvigor till embryoprogrammet och två kvigor som har fått spolkontrakt. Modern är nu i sin andra laktation och har på 1,1 år i genomsnitt mjölkat 10 800 kg med 4,4% fett och 4,0% protein. Hon är bedömd med kropp 80, ben 83, juver 90 samt helhet 86.

VR Botvid - SRB

VR Botvid, VR Bisou x VR Hashtag, med gNTM +26 är uppfödd av Botans Lantbruk och Österfors Gård AB, Gagnef, Sverige. Om ditt främsta avelsmål är ökad mjölkvolym, då är VR Botvid en idealisk tjur för dig.

Döttrarna efter VR Botvid förväntas ha bra produktion, speciellt mängden mjölk. De kommer i genomsnitt ge runt 500 kg mer mjölk än VikingRed-kon ger i medel. Döttrarna kommer mjölka på bra över hela laktationen och vara långlivade. De blir lätthanterade med bra temperament och mjölkbarhet, passande för robotmjölkning. De förväntas bli medel i storlek med bra juver, där anfästningen fram och bak är riktigt bra.

Modern har börjat sin andra laktation och har igenomsnitt på 1,1 år mjölkat 9 340 kg med 4,7% fett och 3,8% protein. Hon är bedömd med kropp 85, ben 78, juver 83 samt helhet 82. Mormor mjölkade på 3 år i genomsnitt 12 500 kg med 4,4% fett och 3,9% protein. Hon var bedömd med kropp 81, ben 87, juver 87 samt helhet 85.

VR Fysik P - SRB

VR Fysik, VR Farnam x VR Fabu, med gNTM +25 är uppfödd hos Sommars Lantbruk AB, Västerås, Sverige. Om ditt avelsmål är bra fertilitet och hornlösa djur, då är VR Fysik P en tjur att överväga. Han ger hög fertilitet i kombination med bra övrig hälsa och hållbarhet. Hälften av hans avkommor blir utan horn, eftersom han är heterozygot pollad.

Döttrarna blir lugna att jobba med, medel i storlek med brett kors och fina juver med ett starkt ligament. Den hornlösa genen har funnits i kofamiljen i tre generationer, så VR Fysik P är ett bra val om du vill seminera ditt hornlösa hondjur med en pollad tjur.

Modern har nu påbörjat sin andra laktation och har på 1,3 år i genomsnitt mjölkat 9 690 kg med 4,3% fett och 3,8% protein.

VR Buuf P - SRB

VR Buuf P, VR Babus P x VR Viktor, med gNTM +24 är uppfödd av Niels Peter Mogensen i Danmark. Om du letar efter en bra allround, pollad tjur, då är VR Buuf P en tjur du ska titta närmare på.

VR Buuf P kommer ge döttrar som mjölkar bra över hela laktationen och med låg foderförbrukning. De förväntas ha bra fertilitet, bra klövhälsa samt vara hållbara och lätta att jobba med baserat på snabb mjölkbarhet och bra temperament. De blir runt medel i storlek med bra ben och juver. VR Buuf P ger även lätta kalvningar så han kan med fördel användas till kvigor. Som bonus kommer hälften av avkommorna födas utan horn.

Modern spolades som kviga med resultatet VR Buuf P. Hon startade aldrig sin produktion på grund av en olycka. Mormor har på 2,7 år i genomsnitt mjölkat 12 200 kg med 4,3% fett och 3,6% protein.

VR Bisou far till VR Botvid
VR Bisou far till VR Botvid

VR Farnam far till VR Fysik P
VR Farnam far till VR Fysik P