VikingRed - Nya svenska tjurfäder

Under den senaste månaden har flera tjurfäder satts in i Sverige. En hög användning av de nya tjurarna har lett till att det är låg tillgång på vissa av dem.

De nya tjurarna är unga och har därför en lägre dosproduktion jämfört med äldre tjurar. Därför är tillgången begränsad och ska endast användas på högindexdjur, de djur med högst avelsvärde i besättningen.

VR Bertil är en av nykomlingarna som varit väldigt populär under december. Han plockas nu bort ur DosShop, men kommer tillbaka så snart vi får in tillräckligt med doser.

Tre nya svenska tjurfäder

I denna omgång med tjurar är tre från Sverige, och två av dem är pollade.

  • VR Faras P kommer från Margareta och Jan-Magnus Weibull i Falkenberg
  • VR Bertil är uppfödd hos Per och Kjell Sandahl, Nye i Sverige.  
  • VR Vaccin P kommer från Björn Runarsson, Alunda i Sverige. 

Stort grattis till er och för ett mycket lyckat avelsarbete för den röda rasen!

Färdiganvända tjurfäder

Fem av de aktiva tjurfäderna har nu använts på tillräckligt många tjurmödrar och tas därför bort från tjurfaderlistan. Du hittar dem i stället på rekommenderadelistan, och det är fritt att använda dem.

  • VR Hunken
  • VR Holmes
  • VR Folki
  • VR Freddie.

VR Faras P

VR Faras P, VR Fin PP x VR Filur, med gNTM +29 är uppfödd av Margareta och Jan-Magnus Weibull i Falkenberg.

VR Faras P har bra produktion med hög fett- och proteinhalt i mjölken. Samtidigt har döttrarna låg foderförbrukning, vilket innebär att de är duktiga på att omvandla foder till mjölk. Detta är kombinerat med bra mjölkbarhet, god fertilitet, bra klövhälsa och bra ungdjursöverlevnad.

Döttrarna blir något över medel i storlek med djup kropp och torra fina ben som är parallella bakifrån. Juvren blir åt det baktunga hållet med längre och tjockare spenar. Som bonus blir hälften av avkommorna hornlösa.  

Modern köptes in till VikingGenetics embryoprogram med resultat VR Faras P. Hon har nu startat sin andra laktation med höga halter under sin första laktation, 5,3% fett och 4,2% protein. Hon är bedömd med kropp 84, ben 76, juver 79, helhet 80 samt korshöjd 152 cm. Mormor producerade över 60 000 kg mjölk under sin livstid.

VR Bertil 

VR Bertil, VR Boreal x VR Elektro, med gNTM +31 är uppfödd hos Per och Kjell Sandahl, Nye i Sverige.

Är ökad produktion och snabb mjölkbarhet en del av din avelsstrategi? Då är VR Bertil en bra lösning för din besättning.  

VR Bertil ger hög produktion med ökad mjölkmängd och bra halter i mjölken tillsammans med bra uthållighet genom laktationen. Detta är kombinerat med hög mjölkbarhet och bra juverhälsa. Som bonus kommer döttrarna få bra fertilitet, klövhälsa och lång livslängd. De blir över medel i storlek med parallella ben och bra bakjuver. 

Modern köptes in till VikingGenetics embryoprogram och hon hade bra embryoproduktion. Resultatet blev VR Bertil och tre av de födda kvigorna köptes tillbaka till VikingGenetics embryoprogram och de är alla pollade.

Modern har startat sin andra laktation med höga halter under första laktationen, 5,3% fett och 3,9% protein och är bedömd med kropp 78, ben 82, juver 82 samt helhet 81. 

Mormor är i sin fjärde laktation och har på 4,2 år i genomsnitt mjölkat 9 500 kg med 5,7% fett och 3,9% protein. Hon är bedömd i sin andra laktation med kropp 80, ben 81, juver 88 samt helhet 84.

VR Vaccin P 

VR Vaccin P, VR Ventura x VR Fanof P, med gNTM +30 är uppfödd hos Björn Runarsson, Alunda i Sverige.

Jobbar du med att få upp hälsonivån i din besättning samt öka fertiliteten utan att kompromissa på produktionen? Då är VR Vaccin P en hållbar lösning för din besättning.  

VR Vaccin P ger bra juverhälsa och klövhälsa tillsammans med bra fertilitet. Detta är kombinerat med hög produktion med höga halter i mjölken. Döttrarna blir något under medel i storlek med starkt juverligament och juverdjup. Som bonus blir hälften av avkommorna hornlösa.

Modern är i början av sin andra laktation och har under sitt första år mjölkat 8 770 kg med 5,1% fett och 4,1% protein. Hon är bedömd med kropp 84, ben 87, juver 81 samt helhet 84. Den fina exteriören kan följas bakåt i kofamiljen där vi kan se 85, 87 och 86 för helhet i tre generationer bakom modern.

VR Fosu PP 

VR Fosu PP, VR Fin PP x VR Luke P, med gNTM +27 är uppfödd hos Lars Kjær Møller, Aars i Danmark.

Om ditt fokus är hornlöshet och fertila djur med låg foderförbrukning, då är VR Fosu PP ett perfekt för dig. Då VR Fosu PP är homozygot pollad blir alla hans avkommor hornlösa. Döttrarna kommer få bra fodereffektivitet, vilket innebär att de är duktiga på att omvandla foder till mjölk. Detta är kombinerat med bra fertilitet, övrig hälsa och maternell kalvning. De blir lite över medel i storlek med fina parallella ben och fina juver där ligamentet är starkt.

Modern köptes till VikingGenetics embryoprogram och hon var den näst bästa homozygot pollade kvigan i VikingRed-populationen och utan VR Flake P i härstamningen. Hon spolades fyra gånger och gav tre tjurar, VR Fosu PP, VR Frit PP och VR Fusan P, samt två kvigor som fått spolkontrakt.

Modern är nu i slutet av sin första laktation och har på 305 dagar mjölkat 9 150 kg med 5,0% fett och 4,1% protein. Hon är bedömd med kropp 83, ben 82, juver 88 samt helhet 86.

VR Floss 

VR Floss P, VR Flair P x VR Tiguan, med gNTM +24 är uppfödd hos Pasi Rinne och Miina Kuusimo-Rinne, Nuoramoinen i Finland.

Är förbättrad dotterfertilitet, juverexteriör och mjölkmängd del av ditt avelsmål? Då är VR Floss P tjuren för dig.

VR Floss P kombinerar hög mjölkmängd med bra juverexteriör och hög fertilitet. Detta är kombinerat med bra hållbarhet och lätta kalvningar, därför är VR Floss P en bra tjur till kvigor. Som bonus blir hälften av avkommorna hornlösa.

Modern köptes in till VikingGenetics embryoprogram, där hon gav VR Floss P. Hon är nu i sin första laktation. Det är en fin ko som är bedömd med kropp 83, ben 82, juver 88 och helhet 86. Mormor mjölkade under sina 3 år i genomsnitt 10 900 kg mjölk med 4,6% fett och 3,9% protein. Mormors mor mjölkade 6,4 år och producerade 5 600 kg fett + protein under sin livstid.

VR Umbri 

VR Umbri, VR Ung x VR Bonzai, med gNTM +23 är uppfödd av Bent Skovgård, Stege Danmark.

Strävar du efter höga halter i mjölken, bättre juverhälsa samt bättre benexteriör? Då är VR Umbri tjuren du ska ta en titt på.

VR Umbri ger höga halter i mjölken, särskilt hög fetthalt. Han har även högt avelsvärde för laktationskurvans form, vilket innebär att hans döttrar kommer att ha bra uthållighet genom hela laktationen. Detta är kombinerat med bra juverhälsa och maternell kalvning. Döttrarna kommer bli över medel i storlek med bra benexteriör.

Modern spolades två gånger hemma på gården, med många embryon som resultat. Det gav bland annat VR Umbri och två kvigor sålda till VikingGenetics embryoprogram, plus ett spolkontrakt. De tre kvigorna är pollade. Även mormor spolades som kviga, vilket resulterade i VR Babus P.

Modern är nu i sin första laktation och visar på höga halter i mjölken, med 5,4% fett och 3,9% protein. De höga halterna utmärker sig i kofamiljen. Mormor som är i sin tredje laktation har ett medel på 5,1% fett och 4,0% protein.

vr-bertil.jpg
VR Bertil