VikingRed - alla avkommor blir hornlösa

Fem nya tjurar läggs till på tjurfaderlistan i juli. Två av tjurarna är pollade varav en är homozygot pollad, vilket gör att alla hans avkommor blir hornlösa.

Fortsatt högt fokus på pollade tjurar

Inom VikingRed jobbar man hårt med att öka antalet pollade tjurar och det börjar nu även finnas homozygota tjurar. VR Frit PP är den första homozygota tjuren på ett tag. Målet för 2022 är att 25% av de inköpta tjurarna ska vara pollade. Under 2021 var 35% av de insatta tjurarna pollade, vilket var över förväntan. Totalt finns nu 8 tjurar på tjurfaderlistan som är pollade.

Stort utbud på tjurfaderlistan

VR Event och VR Froni plockas bort från tjurfaderlistan då de är tillräckligt använda på högindexdjur. Hela listan är nu på 25 tjurar med olika härstamning för att passa till högindexdjuren ute i besättningarna.

Nya tjurar på listan

 • VR Frit PP, VR Fuzzy P x VR Luke P, gNTM +30
  Homozygot pollad, höga halter, bra övrig hälsa, mjölkbarhet, juver.

 • VR Holmes, VR Honborg x VR Vertop, gNTM +28
  Bra dotterfertilitet, ben, lätta kalvningar.

 • VR Umega P, VR Umam x VR Fonda P, gNTM +27
  Pollad, höga halter, bra dotterfertilitet, juverhälsa, lynne, överlevnad.

 • VR Freddie, VR Farnam x VR Utara, gNTM +26
  Positiva hälsoegenskaper, lätta kalvningar, bra överlevnad, höga halter, lugnt temperament.

 • VR House, VR Hagi x VR Foreca, gNTM +25
  Hög fodereffektivitet, lätta kalvningar, bra mjölkbarhet, lugnt temperament, bra ben.

Mer om tjurarna och deras kofamiljer

VR Frit PP - RDM
Uppfödd av Lars Kjær Møller i Danmark.

VR Frit PP är homozygot pollad, vilket innebär att alla hans avkommor blir hornlösa. Hans döttrar kommer få riktigt höga halter i mjölken, ha bra övrig hälsa samt bra mjölkbarhet. De blir något mindre än genomsnittet med bra ben samt fina juver med bra framjuveranfästning, djup, ligament, spenplacering fram och spenstorlek.

Modern köptes in till VikingGenetics embryoprogram och hon var den näst bästa homozygot pollade kvigan i VikingRed-populationen, men utan VR Flake P i härstamningen. Hon spolades fyra gånger med resultatet tre tjurar, VR Frit PP, VR Fosu PP och VR Fusan P samt två kvigor som fick spolkontrakt. Modern är nu i slutet av sin första laktation och har på 255 dagar mjölkat 7 581 kg mjölk med 5,0% fett och 4,0% protein.

VR Umega P - RDM
Uppfödd av Martin Krogsgaard, Danmark.

VR Umega P kombinerar bra fertilitet och juverhälsa med bra produktion och höga halter. Samtidigt har döttrarna låg foderförbrukning, bra tillväxt och är långlivade. De blir något under medel i storlek med bra bakjuver, bra spenplacering fram och har ett lugnt temperament. Som bonus blir hälften av avkommorna hornlösa.

VR Umega P var inte tillräckligt bra för inköp när han fick sitt första genomiska test. Nästa månad gick värdena upp samtidigt som det visade sig att han var pollad. Så när han var sex månader gammal valdes han ut och köptes in. Hans härstamning är udda då han inte har VR Flake P i härstamningen, så han kan användas på många pollade kvigor.

Modern är en äldre, stark pollad ko och VR Umega P är hennes fjärde kalv, hon är idag i sin femte laktation. Hon står i en ekologisk besättning och har producerat mer än 34 000 kg mjölk hittills med en genomsnittlig fetthalt på 4,8% och proteinhalt på 3,8%. Hon är bedömd med kropp 84, ben 84, juver 83 samt helhet 84 i början av sin 5:e laktation. Mormor är i sin 8:e laktation och har en genomsnittlig produktion på 10 400 kg med 4,3% fett och 3,4% protein.

VR Holmes – SRB
Uppfödd av Matti och Päivi Takkunen i Finland.

VR Holmes ger bra fertilitet och höjer nivån för alla hälsoegenskaper. Samtidigt ger han bra produktion med en ökad mängd kg mjölk med minskad mängd foder. Döttrarna kommer även få bra kalvningsegenskaper samt vara medel i storlek med bra ben som är parallella.

Modern är i början av sin andra laktation och har första året mjölkat 9 300 kg med 5,2% fett och 4,0% protein. Hon har riktigt bra benexteriör och är bedömd med 89. Mormor är i sin fjärde laktation och har mjölkat i nära tre år med 5,5% fett och 4,4% protein. Mormorsmor mjölkade i 5,9 år och mormorsmormor mjölkade i 7,4 år, så det är en hållbar kofamilj.

VR Freddie - SRB
Uppfödd hos Vadsbo Mjölk AB i Sverige.

VR Freddie är positiv för alla hälsoegenskaper och har bra överlevnad, både ungdjurs- och koöverlevnad. Han ger även lätta kalvningar, både maternellt och direkt, VR Freddie lämpar sig därför att användas på kvigor. Detta är kombinerat med bra halter i mjölken och ett lugnt temperament. Döttrarna är lite lägre i korshöjd men med brett bröst och djup kropp. De har bra juver med stark främre anfästning och längre spenar.

Modern är i början av sin andra laktation och har visat på bra halter i sin första laktation. Hon är bedömd med kropp 85, ben 83, juver 82 samt helhet 83. Mormor är i sin fjärde laktation och har ett genomsnitt på 750 kg fett + protein, 4,5% fett och 3,4% protein.

VR House - RDM
Uppfödd hos Jan Nygaard Larsen, Danmark.

VR House kombinerar minskad foderkostnad med bra produktion med höga halter och döttrarna kommer mjölka jämnt över hela laktationen. Kalvarna efter VR House föds lätt och han passar därför utmärkt till kvigor. Döttrarna blir lätta att jobba med då de har bra mjölkbarhet och ett bra temperament. De är under medel för reslighet men med bra bröstbredd och kroppsdjup. De har bra ben med torra hasor och fin benbyggnad. Juvren är väl anfästade både fram och bak.

Modern spolades som kviga och VR House blev ett av resultaten. Hon är nu i sin första laktation och har producerat riktigt höga halter, 6,8% fett och 4,8% protein. Mormor blev även hon spolad som kviga med resultat VR Faro samt två kvigor som fick spolkontrakt. Hon startar snart sin femte laktation och har en genomsnittlig produktion under 4,2 år på 9 400 kg mjölk med 5,0% fett och 3,8% protein. Hon blev bedömd med kropp 81, ben 84, juver 88 samt helhet 86 i sin tredje laktation.

VR Buuf P
VR Buuf P