Alla köttavelsvärden samlade

Sedan januari 2023 kan du söka fram alla avelsvärden för renrasiga köttdjur och köttrastjurar för korsning med mjölkkor, från ett och samma ställe.

Avelsvärden för kött

För renrasiga köttdjur finns både NAVs nordiska avelsvärden och Interbeefs internationella värden på söksidan. Så nu behöver du bara leta efter uppdaterade avelsvärden på ett ställe.

NAV avelsvärden köttras

Nordiska avelvärden för renras kött

Uppfödare kan använda de nordiska avelsvärdena för semintjurar, egna tjurar och kor, för att välja föräldradjuren till nästa generation kalvar. Den nordiska avelsvärderingen för renras kött görs på de fem raserna aberdeen angus, charolais, hereford, limousine och simmental. Förutsatt att publiceringsreglerna är uppfyllda, publiceras upp till 18 enskilda avelsvärden för både kor och tjurar.

Interbeef avelsvärden för renras kött

Länder som deltar i Interbeef just nu är Australien, Tjeckien, Danmark, Finland, Sverige, Estland, Frankrike, Tyskland, Litauen, Irland, Italien, Slovenien, Sydafrika, Schweiz och Storbritannien. Alla länder deltar dock inte i avelvärderingen för alla raser och egenskaper. Än så länge finns det avelsvärden för korrigerad 200-dagarstillväxt - AWW, födelsevikt - BWT, och kalvningsförmåga - CAE, direkta och maternella effekter. Dessa egenskaper publiceras för raserna aberdeen angus, charolais, hereford, limousin och simmental. Interbeefs avelvärdering kommer att utvecklas till att inkludera fler raser och egenskaper i framtiden.

Nordiska avelsvärden för korsningar kött på mjölk

Köttrastjurar avelsvärderas baserat på deras korsningsavkomma från mjölkkor. Avelsvärdena kan användas av mjölkproducenter för att välja köttrastjur över raserna för att få korsningskalvar som föds lätt, har god överlevnad och bra tillväxt och slaktkroppsegenskaper.

I avelsvärderingen inkluderas korsningskalvar från renrasiga holstein, jersey och röda kor. Upp till nio enskilda kött x mjölk-avelsvärden kan publiceras för varje tjur, förutsatt att publiceringsreglerna är uppfyllda. De enskilda avelsvärdena kombineras med ekonomiska vikter till ett av två delindex, kalvning eller tillväxt. Dessa kombineras sedan till det nordiska indexet för kött x mjölk - NBDI.