Anpassa djurantalet och behåll rätt djur

Vid torka och risk för foderbrist är det dags att se över djurflödet i alla åldrar och anpassa djurantalet, men se till att du behåller rätt djur i din besättning.

För att säkra din besättning är det viktigt att välja de bästa djuren avelsmässigt, för att ha en så bra bas som möjligt framöver att stå på. Se över djurflödet i alla åldrar och gallra bort extra marginaler. Börja med att gallra ut kvigor över 15 månader som inte är dräktiga. Stora kvigor äter mer än små. Tänk också långsiktigt, det kan bli brist på kvigor nästa stallsäsong. 30 till 35 procent rekrytering per år är tillräckligt.

Se över vilka djur som är lågproducerande och trassliga, till exempel höga celltal, dålig mjölkbarhet, dålig fruktsamhet, och gallra ut dem. Tänk dock på att korna producerar, något som kvigorna inte hunnit börja göra.

Behåll de bästa

För att du ska en så bra bas som möjligt att stå på framöver är det viktigt att du behåller de genetiskt bästa kvigorna. Ta hjälp av Nyckeltal Avel i ditt urval där du kan sortera alla dina djur efter NTM. Våra avelsrådgivare kan hjälpa dig i programmet och urvalet, men du hittar också Nyckeltal Avel genom att logga in på Min Sida.

Det också är väldigt viktigt att seminera de djur du väljer att ha kvar, då de är din framtida rekrytering. De djur som semineras nu kommer att kalva i början av nästa fodersäsong, då det troligen ser mycket bättre ut igen. Använd X-vik på de du vill ha rekrytering efter, det ger utrymme för att också seminera med köttras. Använd gärna Y-vik för att få tjurkalvar. 

Kan bli brist på kött

Blir det så att många är tvungna att skicka sina hondjur på slakt i förtid, så kommer det att bli brist på kött nästa år. Tjurkalvarna som föds under denna säsong är viktiga för att det ska finnas svenskt kött att tillgå under nästa säsong. Har du använt Y-vik ger köttrastjurkalvarna mer tillbaka, och slaktas tidigare än vad en köttraskviga, eller mjölkrastjur gör.

Vi hjälper dig att behålla rätt djur

Våra rådgivare kan svara på frågor, hjälpa dig i urvalet och med den långsiktiga planeringen för besättningen och produktionen.