Beslutsdatum för EBE framflyttat

Beslut i frågan om ett avelsvärderingssamarbete mellan Växa och ett antal andra europeiska kooperativa föreningar blir förskjutet med några månader.

Gemensamt initiativ

Växa undertecknade i maj en avsiktsförklaring att tillsammans med kooperativa organisationer i ett flertal europeiska länder utreda om det finns förutsättningar för att grunda ett gemensamt europeiskt bolag för att driva avelsvärderingen. Detta gemensamma initiativ har fått arbetsnamnet European Bovine Evaluation (EBE).

Beslut i april istället

Den initiala målsättningen var att beslut i frågan skulle tas den 1 januari 2024 men datumet har nu flyttats fram till april 2024 för att ge mer tid till en noggrann och omfattande utredning.

Läs mer om avsiktsförklaringen och EBE här!