Egenskapen mjölktyp byter namn

Exteriöregenskapen Mjölktyp har bytt namn till Revbenens välvning och lutning. Ändringen kommer ske succesivt hos oss, men redan nu ser du det nya namnet hos NAV.

De linjära egenskaperna, alltså de som beskriver exteriören, är grunden är att beskriva typen av en mjölkko och grunden för alla moderna klassificeringssystem. Beskrivningen av egenskapen för mjölktyp har ändrats för att bättre beskriva den faktiska egenskapen på ett korrekt sätt. Numera heter egenskapen Revbenens välvning och lutning, som är på engelska är Rib structure.

En mer exakt beskrivning

Revbenens välvning och lutning beskriver revbenens välvning samt vinkeln på revbenen. Välvningen bedöms genom att titta på kon bakifrån och vinkeln bedöms från sidan av kon. Revbenens öppenhet är däremot inte en del av definitionen.

Skalan är 1 till 9 där låga siffror beskriver en mindre välvning av revben och att revbenen vinklar nedåt. Höga siffror betyder en större välvning av revbenen som även vinklar bakåt. 

En övergångsperiod hos oss

Du ser det nya namnet på alla NAVs sök- och trendsidor. Hos oss kommer namnet succesivt att ändras när vi går över till nya plattformar och system och du kan därför se båda namnen under en övergångsperiod.

Namnbytet har gjorts av ICAR och World Holstein-Friesian Federation (WHFF) som tillsammans tar fram riktlinjer och rekommendationer för registrering av exteriöregenskaper hos mjölkkreatur.