Ekonomiska råd vid torka

Årets brist på nederbörd i början av sommaren kan ge kännbara ekonomiska följder för lantbruket på vissa håll i landet.

Oro över ekonomin?

Se över din situation

Osäkerheten för hur växtodlingsåret med vallskörd, spannmålskörd samt bete kommer att bli, skapar hos många en oro och stress.

Viktigt då att se över sin egen situation och vilka möjligheter det finns att få in mer foder.

Det kanske finns möjligheter att skörda areal som man har sökt trädesersättning på, kanske grannen har trädesareal som man kan få skörda. I en del fall kan det vara läge att skörda spannmål som grönfoder, till exempel.

Tänk långsiktigt

I det korta perspektivet kan det var lätt att handla lite överilat för att rädda dagen men kanske ställa till det för morgondagen. Minskning av djur i förtid kan vara en kortsiktig lösning, men i det längre perspektivet drar man ner produktionen för lång tid.

Som rådgivare pratar vi ofta om att man ska vara proaktiv, det vill säga reagera och agera i tid. Detta genom att lyfta blicken och tänka igenom sin situation och  måla upp vilka olika vägar man kan gå för att lösa problemen eller åtminstone för att minska skadeverkningarna i största möjliga mån.

En del i att vara proaktiv är att kontakta sin bank och berätta om läget, beskriva att man riskerar sämre resultat, om sitt behov av att behålla sina pengar, eventuellt minska eller stoppa amorteringar och kanske se över möjligheterna att utöka sina krediter.

Det kan också vara läge att ta kontakt med sina affärspartners, allt från foderleverantörer till slakteri med flera, för att uppdatera om läget och få en bild av eventuella slaktköer, nya foder med mera.

Få hjälp med handlingsplanen

I arbetet med att skapa sig en egen bild av läget och göra sin egen handlingsplan finns det självklart hjälp att få! Vi inom rådgivarkompetensen på Växa kan allt om djurproduktion, växtodling och inte minst inom företags-/ekonomirådgivning.

Tveka inte att höra av er till oss. Vi finns här för dig.