En vecka för den svenska mjölken

23-26 oktober är det dags för Mjölkveckan där den svenska mjölkproduktionen är i fokus. Bland annat presenteras resultat från en studie som undersökt utmaningar bland svenska mjölkbönder.

Den som vill snacka mjölk och svensk mjölkproduktion ska nästa vecka bege sig till SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Uppsala. Mjölkveckan är en vecka fylld med diskussioner kring möjligheter och utmaningar inom svensk mjölkproduktion och hur forskning kan bidra till utvecklingen. Mjölkveckan arrangeras av forskningsprogrammet Hållbar produktion och konsumtion av mjölk och SLU Future Food.

Är lönsamheten den största utmaningen?

Dag två är det dags för Jordbruksekonomisk konferens, där Växa medverkar med studie om små mjölkgårdar. Lisa Ekman, veterinär och forskare, anställd vid Växa och Sveriges lantbruksuniversitet har i en pågående studie undersökt vad svenska mjölkföretagare upplever som utmaningar för sin fortsatta produktion. Preliminära resultat från studien kommer presenteras på konferensen. Föga förvånande är lönsamheten ett av de viktigaste områden, men även fler faktorer har stor betydelse.

Vår företagsrådgivare Erland Hedin medverkar också under konferensen för att prata om ledarskap, och hur det medvetna ledarskapet är det viktigaste.

Hållbar produktion och konsumtion av mjölk

25 oktober under konferensen på SLU redovisar forskarna i programmet Hållbar produktion och konsumtion av mjölk sina resultat från projektet som startade 2019. Det är ett stort projekt där forskningen sträcker sig från kon, till miljöpåverkan på gårdsnivå, till nyttan och nya möjligheter med gräsvallen till miljö- och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer.

Delta på plats eller digitalt

För den som vill vara med på Mjölkveckan, konferens och webbinarier, och Jordbruksekonomisk konferens kan delta digitalt eller på plats.

Mer information om programmet under veckan och anmälan hittar du här.