En vecka för en säkrare arbetsmiljö

Denna vecka fokuserar flera aktörer extra mycket på arbetsmiljön i lantbruket. Växa driver just nu projektet Säkert lantbruk för att sprida kunskap kring arbetsmiljö.

Arbetet på lantbruk är riskfyllt och är en av de arbetsplatser som har högst antal dödsolyckor. Enligt arbetsmiljöverket är det utöver fallolyckor arbetet med djur, samt arbete med gödselbrunnar och maskiner det som orsakar mest olyckor på ett lantbruk. För att belysa arbetsmiljön har LRF tillsammans med Lantbrukets Arbetsmiljökommitté tagit initiativ till arbetsmiljöveckan, inom projektet Samla kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk.

Kunskap i digital form

Vi driver just nu projekt Säkert lantbruk. Syftet är bland annat att lyfta och sprida den kunskap som redan finns inom området arbetsmiljö i lantbruket samt att komplettera med material och information som saknas inom området.

För att belysa en del av arbetsmiljön i lantbruket har vi bland annat producerat tre poddavsnitt, som du hittar under Växa Podcast. Avsnitten fokuserar på säker hantering av växtskyddsmedel, åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på gården ur ett helhetsperspektiv, samt säker djurhantering. På vår Youtube-kanal Växa Sverige hittar du också ett antal filmer som går igenom hur du hanterar dina djur på ett säkert sett. En guide till säker djurhantering skulle man kunna säga.

Poddavsnitt om arbetsmiljö       Säker djurhantering på Youtube       

eu-flagga.png