Ett gott resultat för VikingGenetics 2022

VikingGenetics årsredovisning för 2022 visar ett starkt resultat med en nettovinst på 363 000 euro.

Under 2022 har VikingGenetics fokuserat på återhämtning och förstärkning, och investering i framtidssäkrad teknologi.

Ökad efterfrågan på könssorterade doser

Utvecklade avelsstrategier ute på gård har ökat efterfrågan på könssorterade doser. VikingGenetics har sett ökade inkomster på ca 300 000 euro jämfört med tidigare år, något som primärt kommer från en ökad försäljning av sorterade doser. Trenden från 2021 fortsätter därmed uppåt.

Investeringar i framtidssäkrad produktion

Under 2022 har investeringar i ny teknologi, Cattle Feed Intake System (CFIT) ökat. Strategi fortsätter in i 2023 och vid år 2025 kommer det finnas registreringar från 30 000 kor gällande fodereffektivitet.

Läs hela pressmeddelandet från VIkingGenetics.