Extra betalt för mjölken med klimat- och hållbarhetsersättning

Leverantörer till Arla har chans till hållbarhetsersättning och ny klimatersättning. Den 30 juni ska du ha skickat in dokumentation och data för beräkning.

Arla ersätter de som gör en klimatberäkning med 1 eurocent (cirka 10 öre) per kilo mjölk plus poäng i hållbarhetsersättningen. Poängen ger extra betalt för mjölken. Det finns fler poäng än de som kommer från klimatberäkningen, för dessa ska det lämnas in dokumentation och det berör områden som 100 procent förnyelsebar el, utfodringskontroll, kontinuerligt växttäcke och permanent vall.

Ladda upp dokumenten på Arla Farmers

Dokumenten ska laddas upp på Arla Farmers och där finns info om nuvarande poäng och hur mycket de kommer att ge i hållbarhetsersättning. Just nu är snittet i hållbarhetsersättning ca 12 öre per kilo mjölk. Totalt inkluderat både ersättningen för klimatberäkning och hållbarhetsersättningen blir det ca 220 000 kr för en gård som levererar 1000 ton mjölk. 

Obligatorisk att delta för ekologiska producenter

Klimatberäkningen är obligatorisk för ekologiska producenter och de behöver även fylla i ett formulär för biologisk mångfald och jordhälsa. För konventionella producenter är det frivilligt men om de inte gör klimatberäkningen får de varken tillägg för klimatberäkning från 1 juli eller hållbarhetsersättning nästa år.

Hjälp med registrering  

Behöver du hjälp med inregistrering av data till klimatberäkningen eller att ta fram den dokumentation som krävs? Kontakta din rådgivare eller Växas rådgivartelefon 010-471 00 17.