Gör strategiska val för din framtida växtodling

Hur ska vi tänka för att uppnå en så stabil växtodling som möjligt, när vi nu står inför alltmer extrema och ovissa väderförhållanden?

Bild på gråärt mot blå himmel med vita moln.

Att tänka på olika aspekter som växtföljd, grödval och sortval är en viktig start. Ska man försöka sprida riskerna med en stor variation av växtodling eller satsa på vad som anses vara säkra kort?  

Ha koll på gödseln

För ekologisk produktion, där endast organiska gödselmedel används, är tillgången till kväve beroende av fukt, eftersom organisk gödsel inte bryts ner om det är för torrt. Det innebär att det är extra viktigt att ha bra strategier för gödsling och växtföljd i ekologisk växtodling. Överhuvudtaget är det av stor betydelse att ha en väl genomtänkt strategi när man ska bygga upp en långsiktigt hållbar och robust växtodling, oavsett den är ekologisk eller konventionell.

Ensam är inte stark

En annan sak att ha i åtanke är marken. Marken är en avgörande faktor inom växtodling. Genom att använda marktäckning, gröngödslingsgrödor och rotation bevarar man både markhälsan och dess fertilitet. Glöm inte heller samarbete. Samarbete med andra lantbrukare och experter på området kan ge tillgång till viktig kunskap om exempelvis växtnäring, bekämpning av skadedjur och sjukdomar samt information och hjälp med användning av teknik och digitala verktyg för att optimera produktionen.  

Vi har kunskapen

Våra växtodlingsrådgivare har kunskap om både ekologisk och konventionell produktion! Du är varmt välkommen att höra av dig för att diskutera växtodlingsstrategier inför nästa år och framåt.