Håll dig uppdaterad kring läget under torkan

I takt med att läget förändras tas nya beslut av myndigheter och organisationer snabbt, beslut som kan påverka dig. Därför det extra viktigt att du håller dig kontinuerligt uppdaterad.

Sidor och dokument uppdateras fortlöpande i takt med att nya beslut tas av myndigheter och organisationer, i takt med att läget förändras. Kontrollera därför att du läst den senast uppdaterade informationen!

Möjliga undantag i Jordbruksverkets grundvillkor

Hos Jordbruksverket pågår ett arbete för att hitta lösningar som ska kunna underlätta för de som drabbats av torka. De finns vissa möjligheter till undantag från grundvillkoren, dem kan du läsa mer om på Jordbruksverkets hemsida och hos respektive Länsstyrelse hemsida

Det har getts möjlighet att skörda träda på grund av torkan. Detta gäller dock inte alla trädor, och det kan påverka olika stöd. Läs mer om undantaget. 

Möjliga undantag för KRAV

Om foder eller bete inte räcker till på grund av torkan finns det möjlighet att söka individuellt undantag för katastrofsituationer från Jordbruksverket. KRAV undersöker om det kan bli områdesspecifika generella undantag för att underlätta för lantbrukare i drabbade områden.

KRAVs regler 5.1.1.3- 5.1.1.5 visar vilka undantag som är accepterade enligt reglerna, och vad som ska beviljas av Jordbruksverket.
För mer information kring vad som gäller vid betes- eller foderbrist till följd av torka.