Hälso- och behandlingsjournal provkörs

Inom snar framtid blir det möjligt att föra journal över djurens hälsa och behandlingar i MinGård®. Den efterlängtade funktionen testas just nu av sju besättningar.

Tillgänglig för alla på gården

Med hälso- och behandlingsjournalen blir det enklare att hålla koll på vilka djur som är behandlade. Djurägare kommer att kunna registrera sina egna observationer eller lägga in diagnoser och läkemedel. Funktionen är webbaserad och utvecklad att passa både PC och mobila enheter, on-line som off-line. Det gör att alla på gården får en smidig tillgång till informationen.

MinGård visar innehållet

Alla observationer och behandlingar kommer att presenteras i MinGård. Nytt i kalendern blir behandlingar och karensintervall, där en markering visar behandlingsstatus. Djurkortet kommer att innehålla individens alla observationer, diagnoser och behandlingar. Även registrering via veterinär, klövverkare och husdjurstekniker blir synligt här.

djurkort.png

Journalen lanseras efter avslutad testperiod och ersätter den som finns i KKPC. På sikt ser vi även över vilka möjligheter som finns till att bygga stöd för hantering av olika kontrollregler.
Mer information kommer – håll utkik.

behandlingsjournal.png