Klövstrategi gav mindre hältor och mer mjölk

En omlagd klövvårdsstrategi har gett Böja Stommen Lantbruk mindre hältor och kor som mjölkar mer än någonsin. Hör hur i två nya avsnitt av Kopodden med fokus på klövar och klövhälsa.

Markus Lindström driver mjölkproduktion tillsammans med sin familj på Lillegården, som är en del av Böja Stommen Lantbruk. Mjölkgården som får besök av Kopodden ligger mitt i mellan Mariestad och Skövde ungefär. För drygt ett år sedan ändrade gården om sin klövvårdsstrategi i samråd med deras klövvårdare Ida Jonsson. Istället för två stora verkningstillfällen per år kommer nu Ida var tionde vecka för att verka klövar, och gården har sett riktigt fina effekter. Hältorna har blivit färre, klövhälsan betydligt bättre och några av korna mjölkar mer än någonsin. 

Så lägger du bandage 

Markus och Ida berättar i Kopodden hur de lagt upp den nya klövstrategin för Lillegården och tanken bakom. Ida delar också med sig av sina tips kring hur du lägger bandage och klossar på bästa sätt, för att ta hand om halta kor mellan klövvårdarens besök. 

Mycket att vinna på en bra klövhälsa

Det finns mycket att vinna på att ha en god klövhälsa, både i djurhälsan och ekonomiskt. Till exempel finns det samband mellan dålig klövhälsa och sämre fruktsamhet. En stor amerikansk studie visade till exempel att även mindre klövskador i ett visst skede i laktationen gav en högre risk för att korna aborterar.  

Frida Åkerström, veterinär på Kunskap & Utveckling, berättar under avsnitten om spännande forskning kring klövhälsa och klövskador. Hon berättar också hur du kan lägga upp en strategisk klövvård, eftersom när i laktationen en ko verkas kan ge stor påverkan. Hör om hur du lägga upp din strategiska klövvård, och vinsterna med det.

Kopodden på vxa.se        Kopodden där poddar finns