Kort- och långsiktiga åtgärder vid foderbrist

Bevattning, planering av odlingen och säkerhetsmarginal för grovfoder är långsiktiga åtgärder inför befarad foderbrist. Mellangrödor, alternativa fodermedel är exempel på kortsiktiga.

Ta för vana att varje år göra en foderbudget och foderinventering för planeringen av foderbehovet. Efter erfarenheter från 2018 rekommenderas att ha ett överlager av grovfoder fram till oktober, innan årets skörd används. Vårens torka har gjort att första skörden av vall är lägre än normalt. Om foderbristen är ett faktum gäller det att agera i tid, och nedan hittar du exempel på åtgärder.

Efter- och mellangrödor

Ofta handlar det om att använda det utsäde som finns över på gården. Vid torkan 2018 konstaterades att raps ger en frodig gröda, men ofta låg ts-halt. Raps kan lämpa sig bättre för bete än för skörd eller för att samensilera vid sista vallskörden. Havre tillsammans med andra grödor som foder ger ofta ett bra resultat när de odlas som eftergröda.

Exempel på alternativa fodermedel

  • Fiberpellets: är ett kraftfoder med fiberrika ingredienser, som alla foderfirmor har. Fiberpellets har olika protein- och fiberhalter och det kan till viss del ersätta grovfoder i foderstaten. Om man vet med sig att man kommer att ha lite grovfoder kan det vara bra att lägga in en liten andel fiberpellets redan nu. Foderstaten blir något dyrare, men fodret har bra hygien och ger god mjölkavkastning.
  • Helsäd: användes mer 2018. Det gäller att ta beslut i tid om spannmålen ska tas som helsäd.
  • Halm: kan användas till djur med lägre näringskrav, som exempelvis sin- och dikor. Halm behöver kombineras med extra proteintillskott annars kan djuren bli förstoppade och till och med avlida. Halmen kan ammoniakbehandlas för att den ska få bättre smältbarhet. 
  • Gräsfröhalm, raps och rapshalm: rapshalmen behöver mixas för att inte sorteras ut av korna.
  • Sockerbetsblast: kan blandas in i måttlig mängd, men har låg ts-halt.
  • Vass och skogsbete kan vara alternativ för djur som har lägre näringskrav.

Balansera foderstaten och tänk på risker

Om man skall skörda eller beta marker som normalt sett inte används för foderproduktion så bör man vara observant på att det kan finnas giftiga växter på dessa områden. På SVA.se hemsida finns förteckning och bilder på de dem.

När udda fodermedel används finns det risk för obalans i foderstaten. Vid inköp av grovfoder kan det finnas risk för smittspridning samt spridning av oönskade frön.

Foderanalyser och goda råd

För att ta väl underbyggda beslut är du välkommen att kontakta våra foderrådgivare. Ta gärna även hjälp av våra rådgivare för att göra foderinventering och foderbudget om du inte vanligen gör det. Att göra foderanalyser är extra viktigt i år, då det gör det lättare att säkra näringsvärdet i foderstaten.

Ta del av ett webbinarium med fler goda råd