Minska risken för värmestress i sommar

Värmestress är påfrestande och jobbigt för djuren, och det kan också påverka dem på lång sikt. Genom förebyggande åtgärder kan du minska risken för att dina djur drabbas av värmestress.

Värmestress är ett växande problem för djurhälsan vid höga temperaturer. Djur som drabbas av värmestress får ökad andningsfrekvens och minskad aptit, vilket kan leda till minskad produktion och försämrad hälsa. Värmestress kan även ge negativa effekter på lång sikt, till exempel kan kalvar från drabbade kor få en lägre födelsevikt och sämre hälsa och tillväxt.

Arbeta förbyggande

För att minska risken för värmestress behöver djuren tillräcklig tillgång till vatten och skuggade ytor. Genom förebyggande åtgärder och att du håller koll på symptomen kan du minska risken för negativa hälsoeffekter på djuren under varma perioder.

Det finns flera åtgärder som rekommenderas för att minska risken för värmestress:                                   

- Se till att dina djur har fri tillgång på vatten, vattenbehovet ökar kraftigt vid varmare väder, speciellt för högproducerande djur.

  • Skapa skuggade ytor där djuren kan söka skydd. Om du har möjlighet, låt djuren gå ute nattetid.
  • Investera i fläktar, och vid god vattentillgång och rätt förutsättningar kan även duschar vara ett alternativ för att kyla djuren inomhus.
  • Undvik ytterligare stress för djuren genom att ha långsamma foderbyten.
  • Under perioder med hög värme kan du också överväga om det är möjligt att sänka beläggningsgraden.

 

I vår broschyr - finns utförliga råd och tips till dig som djurhållare för att känna igen, förebygga och hantera värmstress under varma perioder. Du kan också se mer om värmestress här: Värmestress - YouTube

Diskutera värme med oss

Värmestress är viktigt att förebygga, både för ekonomin och för djurvälfärden. Kontakta våra byggrådgivare och djurhälsoveterinärer för mer information kring hur du kan förebygga värmestressen i ditt stall och hos dina djur.