Östersjön som vattenkälla vid bete

Kan behovet av grundvatten minska i mjölk-och köttproduktionen, och kan Östersjön utnyttjas som en vattenkälla? Det vill nu en forskargrupp ta reda på, och de behöver din hjälp.

I en ny studie vill forskare undersöka om Östersjön har potential att användas som vattenkälla vid bete, och därmed se om behovet av grundvatten kan minska i mjölk-och köttproduktionen, utan att djuren påverkas negativt.

ostersjon-som-drickskalla.jpg

Dricker dina djur ur Östersjön?

Forskargruppen från SLU, Växa och Rise vill få kontakt med dig som har erfarenhet av att ha djur på bete som gränsar mot Östersjön. Genom att du berättar om möjligheter och svårigheter med att djuren dricker ur Östersjön, samt prover från betet, vatten och träck kan din besättning vara del i forskningsstudien. 

Slutmålet är att ta reda på hur våra vattenresurser kan användas så effektivt som möjligt, och vad svenska lantbrukare kan göra om grundvattentillgången blir begränsad.

Idisslare kan dricka bräckt vatten

Tidigare studier tyder på att idisslare kan anpassa njurarnas funktion och avdunstning från huden så de bättre hushållar med vatten, vilket gör att idisslare kan dricka saltvatten upp till en viss salthalt. Idisslare kan också dricka mycket vid ett tillfälle och spara vattnet i förmagarna för att nyttja längre fram.

Det har gjorts studier tidigare på kor som visar på att tidsreglerad tillgång på vatten och tillgång till endast bräckt vatten inte behöver påverka djurvälfärden eller mjölkproduktionen negativt. Men det har tidigare inte forskats på svenska kor och svenska förhållanden.

Vill du vara med i studien, eller få veta mer?

Kontakta då projektledare Anna Jansson: anna.jansson@slu.se, 070 22 88 919
eller doktorand Lea Managos: lea.managos@slu.se, 072-238 00 77

Läs mer om studien