Rätt mjölkflöde ger en bättre produktion

Mjölkflödet påverkas av flera olika faktorer, och flödet har extra stor inverkan på robotmjölkning eftersom ett bättre flöde betyder fler mjölkningar per dygn.

Mjölkflödet är extra viktigt vid robotmjölkning eftersom flödet har stor påverkan på tiden per mjölkning. Ju kortare tid varje mjölkning tar desto fler mjölkningar per dygn hinner roboten med.

Spengummit gör skillnad

Rätt spengummi ger förutsättningar för ett bra mjölkflöde. Det är viktigt att spenen når ner och lagom fyller ut övre delen av spengummit, så att spenen utsätts för rätt vacuum och får tillräckligt med massage. För att hitta rätt i djungeln av spengummin är det bästa att göra en spenmätning. Även en bra och lagom lång förstimulering är viktig för att få bra mjölkflöde och god urmjölkning.

Öka flödet genom avel

Mjölkflödet påverkas av flera faktorer, varav en är avel – och mjölkbarheten. För att öka mjölkflödet i besättningen är det viktigt att inte bara välja tjurar med hög mjölkbarhet, utan även att titta på mjölkbarheten hos de kvigor och kor som du ska avla vidare på. Genom att genomtesta dina kvigor får du ett säkrare avelsvärde och kan lättare göra ett bra urval. Efter att kvigan kalvat in påverkas hennes avelsvärde för mjölkbarhet genom registreringar av flödet. Registreringarna kommer från provmjölkningen i de system som registrerar automatiskt. Annars är det ett värde som exteriörbedömaren lägger in manuellt.

Lägre flöde hos förstakalvare

Förstakalvare har generellt ett lägre mjölkflöde än äldre kor vilket till stor del beror på att de har en lägre mjölkmängd men det kan även bero på stress. Adrenalinfrisättningen som sker vid stress hämmar frisättningen av oxytocin, som i sin tur leder till fördröjt mjölknedsläpp eller inget mjölknedsläpp alls. Genom att träna kvigorna innan kalvning kan du minska stressen efter kalvning när hon ska mjölkas in.

Vi rekommenderar att kvigorna går tillsammans med de mjölkande korna under några veckor sent i dräktigheten för att de ska vänja sig vid systemet. Tilldela foder i kraftfoderstationerna, eller som smakgivor i roboten om systemet inte har kraftfoderstationer. Övervaka kvigorna medan de går med korna och spendoppa gärna under tiden för att minska risken för juverinfektioner. Flytta sedan ut kvigorna från den mjölkande gruppen senast tre veckor före beräknad kalvning. Om kvigorna lärt sig hitta mat- och sovplatser och vant sig vid grindar och foderstationer kommer introduktionen till själva roboten bli mycket lättare när hon väl kalvat.

Frågor kring mjölkflöde och robotmjölkning?

Kontakta våra robotspecialister