Spannmålsanalys - viktigt vid tveksamma skördeförhållanden

Först kyla, sedan torka och nu blöta. Med ett utmanande växtodlingsår som detta är det extra angeläget att göra en ordentlig spannmålsanalys.

Spannml_EvaC_DSC0511_WebbNyhetsbild750x250.jpg

God foderhygien

Att ha analyser på de fodermedel man utfodrar på gården är ett viktigt verktyg för att få en biologisk och ekonomiskt optimerad foderstat. Ett år som detta när kvalitén är osäker och det skiljer sig mycket mellan olika delar av landet blir en foderanalys ännu viktigare.

Även spannmål som används som foder måste hålla en god hygien, annars finns risken för produktionsstörningar i besättningen. Genom att kontrollera förekomsten av mögelsvampar i spannmålen med hjälp av en mikrobiologisk analys så kan man få en god uppfattning om fodrets hygien.

Lagringsstabilitet

Andelen vatten i spannmålen är avgörande för lagringsstabiliteten. I näringsanalysen ingår ts-halten som standard och kan ge information för att välja rätt lagringsmetod. Lufttät lagring och syrning klarar en lägre ts-halt än torklagring som bör ha 87 % ts (13 % vattenhalt) för att klara lagring i sex månader eller mer.

Mikrobiologisk analys görs vanligen efter att spannmålen har lagrats en tid. Då kan man få en indikation av lagringsskador i form av förekomst av mögelsvampar, som klassas som ”lagringsvamp”, samt hur stor del av kärnorna svamparna växt in i.

I den mikrobiologiska analysen får man också reda på ”vattenaktivitet”, ett mått på hur mycket vatten som finns tillgängligt för mikroorganismer. Även detta mått anger spannmålets lagringsstabilitet.

Syrat spannmål

Om spannmålen har en vattenhalt mellan 15 och 25 % kan syrning vara ett lagringsalternativ. Man syrar hela kärnor med propionsyra som sedan krossas vid utfodring – krossade kärnor bör sedan utfodras inom en vecka. Det är viktigt att använda propionsyra, aldrig myrsyra. Syrningen sänker pH-halten i spannmålet och stoppar all mikrobiologisk tillväxt. För att få en bra sänkning av pH-värdet är det viktigt att följa angiven dosering och att veta partiets vattenhalt. Observera att syrat spannmål ger lägre E-vitamin än torkat spannmål i foderstaten, vilket kan göra det aktuellt att sätta in E-vitamintillskott.

Ensilering av spannmål

Om vattenhalten överstiger 25 % kan ensilering vara ett alternativ, helst bör vattenhalten vara cirka 40 %. Ensilering kan göras av helt eller krossat spannmål men bör alltid ske i samband med skörd för att undvika varmgång vid mellanlagring.

Ensilering kan ske i plansilo, säck, slang eller torn, dock rekommenderas ej plansilo till hela kärnor. Hela kärnor kräver tätare silo än krossad och syre hittar lätt in vid öppning av plansilo. Om tillsatsmedel används rekommenderas även här propionsyra.

Provtagning

Spannmålsprov för näringsanalys tar man med fördel på hela kärnor, då det är en billigare analys. Den mikrobiologiska analysen måste tas på ett separat prov. Vill man ha båda analyserna behöver man med andra ord skicka in två foderprover. Provet avsett för mikrobiologisk analys får ej frysas eftersom detta kan döda mikroorganismer som man vill ha information om.

Vi på Växa kan hjälpa till med att ta ut prover eller att leverera följesedlar, kuvert och provtagningsmaterial till gården. Hör av er till oss – redan i dag!