Svenskt arbetssätt på tapeten

Den svenska modellen och det svenska arbetet med förebyggande djurhälsovård har uppmärksammats i en internationell tidskrift genom vår veterinär Paulina Lingers.

Den svenska modellen och vårt arbete med förebyggande djurhälsovård lyfts internationellt i en stor intervju med veterinär Paulina Lingers i M2 Magazine, Magazine on Mastitis and Milk quality for the dairy professional. I artikeln pratar Paulina, som arbetar som veterinär på avdelningen Kunskap & Utveckling, om förebyggande djurhälsoarbete på gård. Hur vi jobbar som ett team och framstegen vi ser tillsammans på gårdarna.

paulin-intervju.jpg

Med fokus på att förebygga

I artikeln berättar Paulina om den svenska modellen som gör att svenska lantbrukare kan hålla användningen av antibiotika nere samtidigt som produktiviteten kan vidhålls, eller till och med ökar. Fokus är på att hålla djuren friska genom strategiskt förebyggande arbete och förebyggande smittskyddsarbete. Strukturerat teamwork mellan lantbrukare, veterinärer, rådgivare och myndigheterna har gjort att användningen av antibiotika i Sveriges besättningar har gått ner de senaste 15 åren, samtidigt som andelen klinisk mastist också minskat. Sjukdomsbekämpning och friska djur har varit en väldigt viktig orsak till att mjölkproduktionen per ko kunnat öka de senaste 30 åren.

Svensk mjölkproduktion – ett gott exempel

Artikeln tar även upp framtidsaspekter i mjölkproduktionen och hur hon ser på den veterinära rollen i den. Att Växa och svensk mjölkproduktion lyfts på detta positiva sätt för internationella läsare är mycket glädjande och vi hoppas att det kan inspirera lantbrukare runt om i världen.