Torkstöd till lantbruk med gårds- och nötkreatursstöd

Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har påverkats av torka och regn under våren och sommaren. Ingen ny ansökan behövs.

Stödet är speciellt utformat för jordbrukare med vissa vårsådda spannmåls- och oljeväxtgrödor eller nötkreatur. Det innebär att jordbrukare som har både nötkreatur och de angivna grödorna kan få stöd för båda delar. Det ekonomiska stödet baseras på den SAM-ansökan som lämnades in våren 2023.

Ingen ny ansökan behövs

Det krävs alltså ingen särskild ansökan för att ta del av stödet. Stödet kommer att betalas ut senast 31 december i år som en separat utbetalning, och ett beslutsbrev skickas ut i samband med utbetalningen. Stödet kan erhållas för att täcka kostnader relaterade till vårsådda spannmål och oljeväxtgrödor samt nötkreatur.

För varje hektar vårsådd spannmål och oljeväxtgrödor beräknas stödet vara mellan 220 och 245 kronor. Stödet för nötkreatur beräknas vara mellan 75 och 85 kronor per djurenhet. Den exakta storleken på beloppen för spannmål och oljeväxter respektive djurenheter fastställs när det är fastställt hur många berättiga sökande det finns inom respektive kategori.

Stödet ska underlätta vid foderbrist

Stödet tilldelas lantbruket eftersom det ogynnsamma vädret under våren och försommaren har påverkat grödorna och markerna mestadels negativt, vilket har påverkat många jordbruksföretag ekonomiskt. Vädret med både torka och för mycket regn har lett till att det bland annat kan bli brist på foder av god kvalitet, svårigheter att skörda vall och spannmål och det kan även bli svårt att så höstgrödor.

200 miljoner delas ut av Jordbruksverket

Sverige fick cirka 65 miljoner kronor från EU:s krisreserv för att stödja jordbruksföretag drabbade av torka och regn. Regeringen har dessutom tillfört ytterligare knappt 129 miljoner kronor i nationell finansiering. Jordbruksverket är ansvarigt för att administrera och betala ut det ekonomiska stödet.

Läs mer hos Jordbruksverket