Växa blir svinbra på grisar

Grisproducenter hör kanske inte till våra vanligaste kunder, men numera kan våra byggrådgivare erbjuda ventilationsgenomgångar även för dig som är grisproducent.

Kunskapen och kompetensen hos våra rådgivare har nu blivit ännu lite bredare och bättre. Efter utbildning inom ventilation och stallmiljö kan våra byggrådgivare även erbjuda ventilationsgenomgångar för dig som är grisproducent. 

Fortbildning för nya djurslag

Under 2023 har fem av våra byggrådgivare utbildat sig inom ventilation i grisstall. Det är ett projekt initierat av Sveriges Grisföretagare som såg Växa som en lämplig aktör inom området ventilation och stallmiljö. Liksom våra mjölkproducenter så har grisproducenterna vässat sin produktion och med en effektivare produktion ökar kraven på ventilationen för en god stallmiljö.

Öka tillgången på expertis

Det är ont om oberoende aktörer som utför ventilationsgenomgång i grisstall, men vi har under 2023 har haft ventilationsexperten Sivert Johansson som mentor för att kunna öka utbudet på kunniga rådgivare inom ventilation. Detta för att framtidssäkra tillgången på expertis inom ventilation och stallmiljö, för både grisproducenter och andra djurhållare. Med flera rådgivare och placering på flera håll i landet kan vi får närmre till uppdragen och framöver utbilda fler.

Under två teoretiska kursdagar och fyra gårdsbesök i olika typer av besättningar har vi fått en ökad kunskap om grisproducentens utmaningar kring stallmiljön och uppdaterat våra kunskaper inom främst mekanisk ventilation. Liksom i vårt övriga arbete är målet att jobba i team runt lantbrukaren. För att få en helhetsbild på den komplexa frågan hur ventilation och andra faktorer påverkar grisens stallmiljö.

Men korna då?

Hur kan detta vara till nytta för våra kor? Jo, våra byggrådgivare är nu ännu vassare på rådgivning kopplat till ventilation, stallmiljö och mekanisk ventilation även i våra kostall.

Vill du veta mer?

Kontakta våra byggrådgivare