Växa önskar God Jul och ett Gott Nytt År!

Vintern har kommit, kylan har kommit, snön har kommit och nu står vi inför julen. Återigen har året varit speciellt – den meningen kan vi numera använda varje år.

Året började kallt, sen torka på försommaren och en särdeles blöt höst. Utmanande produktionsvillkor. Dessutom har mjölk- och köttpriserna sjunkit märkbart samtidigt som insatskostnaderna ligger kvar på hög nivå. Det medför en ökande oro för ekonomin bland Växas medlemmar och vi måste alla engagera oss extra mycket i att lyfta deras lönsamhet.

Växas Strategistall

Under året har Växa byggt ett stall. Vi har processat fram en ny strategi som har lett till Växas Strategistall. Det har varit en lång process som krävt analyser, dialoger och prioriteringar. Vice ordförande i Växa har lyft fram att vårt strategistall liknar arbetet med att bygga ett riktigt stall – i betongen finns stabiliteten så att de fyra pelarna ska kunna hålla taket uppe. Jämförelsen där Växas medarbetare är grunden där med många insatser ska leda till att Växa når visionen: ”Det innovativa kunskapsföretaget, som leder utvecklingen mot ökad och hållbar livsmedelsproduktion”.

Under 2024 drar det verkliga arbetet i gång med aktiviteter som ska utföras och säkra att strategistallet blir lyckad; runt mycket av detta kommer vi jobba ihop med vår samarbetspartnare. Efter årsskiftet kommer Växa samarbeta med LRF Kött och delta i arbetet runt Köttkalkylen som tagits fram av LRF Kött och Gård & Djurhälsan.

Ett händelserikt år

Under 2023 har hänt mycket i Växa, och det är omöjligt att nämna allt, men jag vill nämna två satsningar som gjorts och varit väldig uppskattade. I somras anordnade Växa European Dairy Farmers internationella konferens med 325 deltagare från 23 länder. Många föredrag blev det och fantastisk skönt att visa upp sex av våra främsta mjölkgårdar.

I höstas gjordes en internationell lansering av CowCareCompanion®, en vidareutveckling av Växas hälsopyramider som del av ett fortsatt fokus på hållbar produktion, och det förebyggande arbetssätt som Sverige är känt för.

Med det hälsar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
Dorit Greve, VD