VikingHolstein - Ny svensk tjurfader

I april tar fyra nya tjurar plats på listan. Bland dem finns svenske VH Haddock från Nya Månsgården och franskfödde VH Sandigo med en välkänd och intressant kofamilj.

VH Haddock

VH Haddock, VH Hembury x VH Beluga, gNTM +34.
Uppfödare: Nya Månsagården AB, Fåker.

Om du vill jobba med förbättrad dotterfertilitet kan VH Haddock vara ett bra val. VH Haddock nedärver också riktigt höga halter, med fettprocent 125 och proteinprocent 118. Med avelsvärde 111 för kalvningar kan han rekommenderas som kvigtjur. Döttrarna förväntas bli något under medelstorlek, vilket gör att underhållsbehovet för döttrarna är mindre och avelsvärdet för sparat foder är i topp med 111. VH Haddocks starka sida när det gäller exteriören är benegenskaperna. Med torra, fina och parallella ben och en bra fotvinkel är han en stark bentjur.

Rekommendationen är att använda Haddock på juverstarka kor, då det finns en del att stärka upp på juveregenskaperna.

Mor till VH Haddock heter Ösra och är en VH Beluga-dotter. Hon har nu kalvat för andra gången. Hennes medelproduktion på 1,3 laktationer är 10 666 kg mjölk med 4,8% fett och 3,9% protein. I första laktationen blev hon exteriörbedömd med fina poäng, K82-B89-J88-H87. Ösra är en medelstor ko på 149 cm. Mormor är bedömd med 84 för helhet.

VH Sandigo

VH Sandigo, Peak Altagordz x Pursuit, gNTM +35.
Franskfödd. Ägare: VikingGenetics.

VH Sandigo presenterar ett mjölkindex på 133, som till största delen bygger på anmärkningsvärt höga halter, fettprocent 126 och proteinprocent 129, samt en mjölkmängd som just passerar rasmedeltalet. VH Sandigo är en tjur med många attraktiva egenskaper bland annat lätta kalvningar, överlevnad, mjölkbarhet och temperament. Döttrarna blir lite över medelstorlek, cirka 1 cm, med utmärkt kroppsdjup och mjölktypskaraktär. För benegenskapernas viktigaste egenskap - parallella ben - är han en klar förbättrare. När det gäller juvren är de välanfästa, grunda och i balans. Spenarna är både åt det längre hållet och tjockare än rasens medeltal.

VH Sandigos mor är dotter till Car-Roy-Al-Candy som är mor till tjuren Peak Perry, vilken är använd i VikingGenetics avelsprogram. Tittar man fyra generationer bakåt på mödernet så hittar man välkända namn som Cosmopolitan, Crimson, Chenoa, från välkända Larcrest Holstein i Minnesota, USA. Alla med mycket höga exteriörpoäng.

Peru

Peru, Peak Perry x Marius, gNTM +29.
Från Aberekin, Spanien.

Peru är den förste Peak Perry-sonen som blir tillgänglig genom Växa. Peru är ett bra val för dig som önskar lite större kor, kombinerat med en stark mjölktypskaraktär, en stark överlinje och korrekta kors. Juvren är mycket korrekta och välbalanserade och har en spenplacering som fungerar för robot. Lägg därtill sunda hälsoegenskaper där juverhälsan sticker ut som den främsta egenskapen.

Ett par generationer bakåt på mödernesidan finns kor med mycket höga exteriörpoäng. Modern är en kviga som är spolad.

VH Scrum

VH Scrum, VH Sovran P x VH Sector, gNTM+30.
Uppfödare: Morten Lyngsø Jørgensen, Danmark.

VH Scrum passar dig som vill förbättra klövhälsan i din besättning och utmärker sig även för sina avelsvärden för överlevnad samt lynne. Hans döttrar kommer bli resligare, samt något mer mjölktypspräglade än genomsnittet och med breda kors. VH Scrum bidrar till att förbättra ben i alla aspekter, bland annat genom torrare ben och brantare fotvinkel. Juvren är väl anfästa bak och om du söker en tjur som ger spenar som är både längre och tjockare än medeltalet så är VH Scrum rätt val för dig. Han levererar även med sina avelsvärden för produktion. Döttrarna förväntas få en uthållig laktationskurva med högre mjölkmängd och flera kg fett än genomsnittet.

Modern till VH Scrum är en VH Sector-dotter som köptes in till VikingGenetics embryoprogram från Michael Jensen, Hammel. Hon kalvade in hösten 2022 och producerar cirka 30 kg per dag, med 4,8% fett och 3,7% protein i medeltal. Hon är exteriörbedömd 84 i helhet. Mormor är en VH Brixton-dotter som nu är sinlagd i väntan på sin fjärde kalv. Hennes medelproduktion på 2,9 år är 12 000 kg mjölk med 4,0% fett och 3,6% protein.

peru.jpg
Peru, en son efter Peak Perry

chance.jpg
Chance, Mormors mor till VH Sandigo.
Bedömd VG 87

charmaine.jpg
Charmaine, Mormors mormor till VH Sandigo.
Bedömd VG 85