70 nya miljoner som statligt stöd till Agronod

26 mars tillkännagav Jordbruksverket att Agronod tilldelats ytterligare 70 miljoner kronor för strategisk utveckling inom lantbruket. Detta gör att Agronod tilldelats statliga projektmedel om totalt 120 miljoner kronor.

Växa är delägare i Agronod sedan bolaget bildades år 2020. Inom kunskapsföretaget Växa prioriteras samarbeten som utvecklar Växas medlemmars och branschens konkurrenskraft. Data är numera en viktig utgångspunkt för en stor del av Växas rådgivning, då datan ger värdefulla nyckeltal som Växas medlemmar och kunder använder i många verktyg.

- Vi som delägare är mycket positiva till detta besked, och vi är stolta över att vara del av och bidra till en sådan viktig branschgemensam strategisk satsning. Det finns stor potential när det gäller datadelning och branschgemensamma lösningar, och Agronod kommer framöver att vara en mycket viktig pusselbit och möjliggörare i den digitala utveckling som sker i samhället i stort, och inom svenskt lantbruk i synnerhet. Vår vision är att samlad data kan accelerera möjligheterna till forskning och utveckling och ökad konkurrenskraft för Sveriges lantbrukare. Vidare ska den bidra till utvecklingen av branschgemensamma lösningar som skapar stor nytta och underlättar vardagen för våra medlemmar och branschen i stort ur många olika hänseenden tex, ekonomi, miljö, djurhälsa osv, säger Dorit Greve, vd Växa.

Managamentverktyg som MinGård® och Signaler Djurvälfärd är exempel på system Växa utvecklat för att optimera produktionen och verksamheten på gård. 1898 startade Kokontrollen®, som efter hand utvecklats till dagens framstående datatjänst med fakta från 11 olika källor, vilket gör Växas datatjänst Kokontrollen unik i världen. Tillsammans med KAP och Produktion och Härstamning lägger datatjänsterna grunden för utvecklingen av svensk mjölk- och köttproduktion.

Läs mer om finansieringen från Jordbruksverket och Agronod

Pressmeddelande från Agronod