328 hundratonnare och fyra motioner

Nu har alla 29 kretsmöten genomförts med intressanta föreläsningar i en rad ämnen, viktig information och med utdelning av hundratals diplom. Stort tack till alla deltagare!

Nytt för i år har varit att Växas experter från Kunskap & Utveckling deltagit på mötena. Ämnena fick de lokala kretsråden välja och det blev många olika – och ett uppskattat inslag. Föredragen har skiljt sig åt men har under mötena lockat till många diskussioner. I Hälsingland diskuterades utfodring vid kalvning med Johanna Karlsson. På Gotland var det fokus på avel, och Freddy Fikse höll föredrag om hur man kan få en hållbar avels- och rekryteringsstrategi.

För krets Uppsala höll veterinär Lisa Ekman ett föredrag på temat "Öka ditt företags motståndskraft mot samhällskriser". Ett ämne som skapade intressanta och viktiga diskussioner. När krets Södra Skaraborg hade möte diskuterades individuellt anpassade kalvningsintervall med Annica Hansson.

Lyckat med tidigare möten

Även Växas styrelse har medverkat på plats och informerat om styrelsearbetet och diskuterat frågor som priser och fakturautformning, ViLA, djursjukdata, tillgång till rådgivare och veterinärbristen i landet.

I år testade Växa att lägga kretsmötena redan i januari och början av februari. Detta för att få fler medlemmar att delta och för att undvika konkurrens från andra krets-/årsmöten. I de utvärderingar som hittills inkommit ser majoriteten tidigareläggandet av mötena som något positivt. Det har också kommit in några synpunkter om att årsbokslutet inte är klart vid den tidpunkten.

Hundratals diplom för fina prestationer

Under de 29 mötena har hundratals diplom delats ut. Otroliga 328 hundratonnare, 19 semininsatta tjurar och 29 reproduktionsmästare har premierats med diplom, present eller rosett. Fantastiska prestationer av både djur och djurägare! I bildspelet nedan ser du bilder på några av dem som har premierats.

Motioner om regler och hållbara kor

Fyra motioner har behandlats och antagits fram till nu, Gamleby/Vimmerbykretsen antog och skickade vidare två motioner som handlar om önskemål kring Växas faktura och regler runt VILA. Krets Kronobergs motion handlade om hållbara kor och slutligen antogs en motion i krets Halland om önskemål kring Växas medverkan ute på skolor.