Beslut om EBE tas i mars

Under 2023 startades en utredning huruvida avelsarbetet för nötkreatur behöver en europeisk avelsorganisation, kallad EBE. Beräkning av nordiska avelsmål påverkas inte av bildandet av EBE.

Gemensamt initiativ

Växa undertecknade i maj 2023 en avsiktsförklaring att tillsammans med kooperativa organisationer i ett flertal europeiska länder utreda om det finns förutsättningar för att grunda ett gemensamt europeiskt bolag för att driva avelsvärderingen. Detta gemensamma initiativ har fått arbetsnamnet European Bovine Evaluation (EBE). Beslut om den nya organisationen tas senast den 31 mars i år.

Inflytande, ekonomi, möjligheter och påverkan

Länder som deltar i förarbetet kring en europeisk organisation är Danmark, Finland,  Frankrike, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Tyskland och ett område som diskuteras är hur ländernas inflytande ska fungera. De ekonomiska aspekterna är centrala, både i en framtida organisation och vid uppstarten av en ny organisation. Hur man ska driva utvecklingen för stora respektive mindre raser diskuteras och vilka kommersiella möjligheter en gemensam organisation har gentemot utomeuropeiska avelsorganisationer.

Nordiska Avelsvärdering NAV, kommer att fortsätta under en längre tid även om en europeisk organisation bildas. Avelsmål och totalindex kommer även framöver att beslutas och beräknas på nordisk nivå.

Läs mer om avsiktsförklaringen och EBE här!

Läs nyheten om EBE hos tidningen Husdjur