Dags att söka Växas stipendium

Känner du någon elev med brinnande intresse för djur och lantbruk? Som går sista året på ett svenskt naturbruksgymnasium? Tipsa då om att det nu går att ansöka om Växas stipendium!

Varje år delar Växa ut tre stipendier till avgångselever med inriktning djurskötare vid naturbruksgymnasium i Sverige. Detta för att premiera ungas engagemang för svenskt lantbruk. Eleven anmäler sitt intresse till sin skola som nominerar de elever som uppfyller stipendiets kriterier. Därefter utser Växa tre elever som får sitt stipendium i samband med studentexamen.

Djurägarseminkurs till ett värde av 17 500 kr

Vinnarna får ett presentkort på en djurägarseminkurs som ger en mycket bra grund i seminering och fruktsamhet. Efter avslutad kurs får eleven behörighet att själv seminera kvigor och kor i den besättning hen är verksam i. Kurserna arrangeras på ett flertal platser runt om i landet och stipendiaten bokar själv sin plats på lämplig kurs. Presentkortet är giltigt i 24 månader.

Även elever som redan har gått kursen via sin skola kan ansöka om stipendiet. I dessa fall erbjuder vi en annan passande utbildning.

Utöver stipendiet blir alla skolor erbjudna en kostnadsfri föreläsning om fruktsamhet. Föreläsningen tar upp fruktsamheten som motor i produktionen och vad man kan göra för att för att påverka fruktsamheten i besättningen och hos den enskilda kon.

Vill du veta mer?

Prata med din gymnasieskola eller skicka ett mail till Cecilia Staaf.

Läs mer om Växas stipendium här!

Arbetar som:
Regionchef Djurhälsa Fält region, Mitt-Nord, Områdesansvarig Bollnäs, djurhälsoveterinär

Telefon:
010-471 01 19

Mobiltelefon:
073-384 93 96

stipendium.jpg