Fem nya NRF-tjurar till Sverige

Målet är att få fler genetiska kopplingar till den norska röda populationen.

Norge har en lika stor röd population som vi har i Sverige, Finland och Danmark tillsammans. Det har tidigare varit en väldigt liten användning av norsk genetik i våra NAV-länder. Därför har ett projekt startats för att få fler genetiska länkar mellan våra två populationer.

Fem topptjurar

NRF-tjurarna har valts ut av VikingGenetics, Växa och den röda raskommitteen. Målet är att tjurarna ska få 100 döttrar vardera så att de blir avkommebedömda. Tjurarna är utvalda för de har ett högt TMI (motsvarande vårt NTM), höga produktionsindex och bra juver. De är alla röda och alla är pollade.

Kvinna med ko i stallmiljö

Camilla Rosman, avelschef för VikingRed (bilden), uppmanar till att använda de här NRF-tjurarna:

– Det här gör vi för framtiden. Ju snabbare tjurarna används, desto snabbare får vi en avkommebedömning. Och till alla som får kvigor, se till att få dem genomtestade. Det kommer också hjälpa till att skapa länkar, säger Camilla.

Ras Namn Far Morfar TMI Könssorterad
RB NR Muri P Hagemoen P Svartbekk 49 Ja
RB NR Bolli P Framigard P Hofstad 41 Ja
RB NR Elgane P Hauen P Lora 39 Ja
RB NR Stokkeneset PP Flostrand P Smaagarda P 38 Ja
RB NR Storlien P Hagemoen P VR Hashtag 37 Ja

Sök på geno.no - där får du fram tjurarnas norska avelsvärden. 

Norskt avelsarbete

Det norska avelsmålet är liknande vårt eget. En lagom stor och frisk ko med hög produktion av koncentrerad mjölk. I avelsarbetet har de lagt stor vikt vid fertilitet, juverhälsa och köttegenskaper. Det har lett till ett stort avelsframsteg. De har även kommit i kapp VR-tjurarnas mjölkproduktion. De har fler pollade gener än i vår population.

  • Norge genomtestar 8 000 röda tjurkalvar om året, VG genomtestar 2 000 st.
  • De har ett aktivt spolprogram med donnabesättningar.
  • De ligger långt fram med arbetet med att mäta metanutsläpp från sina röda kor.
  • En av tre kvigor genomtestas.

Ett lyckat exempel

Onstad P är född 2015 och är en av de få NRF-tjurar som är avkommebedömd i NAV. Han har 709 mjölkande döttrar och 183 bedömda. Hans NTM är +10, vilket gör honom placerad som nummer 12 bland alla avkommebedömda tjurar födda 2015.

De nya norska tjurarna finns i Dosshopen. Du hittar dem både i Pollade- och Importlistan.

Stokkeneset PP
Stokkeneset PP

Elgane P
Elgane P