Förebygg smitta med Smittsäkrad besättning

Att skydda sina djur mot smitta har alltid varit en framgångsfaktor, och är kanske viktigare än någonsin. Smittsäkrad besättning säkrar gårdens smittskydd i tre steg.

Mjölkkor på bete

Få koll på Mycoplasma bovis-statusen

Smittsäkrad besättning-programmet anpassas efter dina mål och din gårds förutsättningar och du väljer själv vilken smittskyddsnivå du vill uppnå. 

På steg 2 får du även individuell rådgivning och fördjupad kunskap. Då ingår också tankmjölkprovtagning för Mycoplasma bovis för alla mjölkbesättningar. Att veta sin status och kunna arbeta för att förhindra vidare smittspridning hänger ihop.

Hållbarhetsersättning till anslutna

För köttbesättningar finns ingen automatisk provtagning ännu så länge, men det är möjligt att beställa provtagning om man önskar. Vanligen sker det genom blodprov, om det inte finns tecken på aktiv smitta. 

HKScan har aviserat att anslutning till Smittsäkrad besättning kommer vara ett krav för deras hållbarhetsersättning. Förhoppningsvis leder det till att fler besättningar ansluter sig och får bättre rutiner som bidrar till friska djur.

Mer om Smittsäkrad besättning och hur du ansluter dig