Från uppbundet till lösdrift i ekologisk produktion

Från och med den 1 oktober 2024 inför Arla förbudet att hålla korna uppbundna inom ekologisk mjölkproduktion. Det innebär att ett antal mjölkproducenter behöver bygga om sina djurstall och kunna erbjuda korna lösdrift.

Uppbundna kor i stall.

Hur kan man göra för att bygga om det befintliga stallet till lösdrift? Är det så att det är bättre att bygga till eller bygga nytt stall istället för att försöka bygga om? Det är frågor som Arlas ekologiska mjölkproducenter nu ställs inför.

Finns förutsättningar för att bygga om ladugården?

Att bygga om en befintlig ladugård kan gå bra många gånger. Är byggnaden tillräckligt bred är det sällan några bekymmer att få till en fungerande kotrafik med tillräckligt breda gångar i stallet. Det är nämligen kotrafiken som ofta blir ett problem vid den här typen av ombyggnationer. 

Koll på skrapgångens bredd

Äldre ladugårdar med uppbundna system ofta är ganska smala. Man har inte sällan ett foderbord i mitten och man har en lite smalare persongång bakom liggbåsen. Det innebär att man, även om det skulle kunna kännas smidigt, inte bara kan gjuta igen gödselrännan och släppa lös korna. Skrapgången som korna ska använda sig av för att gå omkring i stallet blir då i smalaste laget och riskerar att störa kotrafiken.

Värt att flytta bjälkstolpar?

Ett annat problem man kan stöta på när man ska bygga om en tidigare uppbunden ladugård är de stolpar som håller upp bjälklaget i stallet. Att justera stolparnas läge längs med bärlinan går ofta bra, men att flytta stolpar (och bärlinor) i tvärgående riktning blir en dyrare historia. Behöver man flytta bärlinor och stolpar alltför mycket för att få till ett fungerande lösdriftssystem kan det vara mer ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ny liggavdelning.

Bra saker att tänka på

En av de första sakerna man bör tänka på är hur mycket arbete som behöver göras i ett befintligt stall för att få kotrafiken att fungera, exempelvis med tillräckligt breda skrapgångar.

 • Skrapgångens bredd. Lagen kräver en gångbredd om minst 2 meter mellan liggbås och vägg respektive ätbås och vägg. Bredden mellan två liggbåsrader måste vara minst 2,2 meter medan en skrapgång vid ett foderbord måste vara minst 3 meter bred för att uppfylla lagkraven. De här måtten är inte optimala så om det finns möjlighet bör man planera sin ombyggnad så att gångarna blir betydligt bredare. Växa har tagit fram rekommendationer för både gångbredder och liggbåsmått. Växas rekommendationer för gångbredder kan du läsa i tabell 1 nedan.

Tabell 1. Rekommenderade mått – gångbredder                                  

Gångbredder

Riktvärden

 

 

Kategori (vikt kg)

450

650

800

Mellan liggbåsrad och vägg, min cm

210

240

240

Mellan liggbåsrader, min cm

260

280

280

Vid foderbord, min cm

340

400

400

Tvärgång, min cm

240

250

250

Tvärgång med resurs (vatten/borste), min cm

320

320

360

Tvärgång med 2 x resurs (vatten/borste), min cm

500

600

600

Enkelgång/drivgång, cm

80

90

90

 • Undvik återvändsgränder. Kan korna inte gå runt i avdelningen utan att hamna i återvändsgränder i stallet finns det risk att framför allt lågrangade kor ”fastnar” i återvändsgränden och inte vågar ta sig vidare till ett foderbord eller liggavdelning. Återvändsgränder också medför att korna gör fler tvära svängar, till exempel vänder 180° om de är på väg åt fel håll. Tvära svängar är en sak man inte vill att korna ska behöva göra i onödan.

 • Undvik risken för korskontamination. I stallet behöver man tänka igenom hur utfodringen ska kunna genomföras utan att man riskerar att fodret kommer i kontakt med gödsel från korna. I ett uppbundet system är den risken inte så stor eftersom korna inte går från ena sidan om foderbordet till den andra. Eftersom man ska undvika återvändsgränder i stallet är det vanligt med tvärgångar som går över foderbordet. Det gäller i de fall man har foderbordet i mitten av stallet förstås.

 • Glöm inte vattnet. I ett uppbundet system har varje ko tillgång till dricksvatten vid sin båsplats. I ett lösdriftsystem behöver man se till att det finns gott om drickplatser på andra ställen än i liggbåsen. Lagen kräver att det finns minst en vattenplats per 10 mjölkande kor i ett stall. Vi rekommenderar att man planerar fler vattenplatser än så. För att vara säker på att korna får tillräckligt med vatten är det bra om man räknar med sex kor per vattenkopp och 10 kor per meter vattenkar för att försäkra vattentillgången för alla kor i gruppen.

 • Tänk på gödseln. I ett stall för lösdrift blir det ofta en annan gödseltyp och en annan mängd gödsel som produceras än i ett uppbundet system. Gödseln blir ofta lösare (mindre mängd strö i gödseln) och kan behöva tas om hand på ett annat sätt än att tryckas ut till en gödselplatta och urinbrunn. Eftersom man kommer använda mer vatten till att spola av ytor och att det kan gå åt mer vatten vid diskning om man byter mjölkningssystem, medför det också en lösare och större mängd gödsel. Tänk också på att andra redskap kan behövas för spridningen av gödseln på åkrarna.

Idéer för hur man kan bygga om till lösdrift

Det finns naturligtvis många alternativ att bygga och ändra ett stall för att kunna konvertera ett stall med uppbundet system till lösdrift. Här beskrivs några av dem:

 • Ombyggnad till liggbås i befintligt stall och foderbord under snedtak utomhus:
  Liggbås i den befintliga ladugården. Antingen enkelrader längs med yttervägg eller en dubbelrad i mitten av stallet.
  En eller helst två öppningar tas upp i stallets yttervägg. Ute under ett skärmtak gjuts en skrapgång och ett foderbord. Skrapgången kan skrapas med traktor, mekaniska skrapor eller eventuellt med gödselrobot (kräver att klimatet inte är alltför kallt).

 • Tillbyggnad med liggavdelning i anslutning till befintligt stall:
  För att inte behöva göra så stora förändringar inne i det befintliga stallet, kan man bygga till en liggavdelning. I stallet behålls foderbordet, och ätbås ordnas där de gamla liggbåsen varit. Det gjuts skrapgångar bakom ätbåsen och eventuellt sparas en del av stallets båsplatser till mjölkningsavdelning. Utgödsling sker antingen med mekaniska skrapor eller gödselrobot. 
  Liggavdelningen kan byggas för liggbås eller exempelvis kompostbädd om man önskar det.

 • Ombyggnad till liggbåsavdelning och foderbord i befintligt stall:
  I det här fallet delar man upp stallet i en liggavdelning och en ätavdelning. Man kan då gjuta liggbås på en del av foderbordet och behålla en del av foderbordet för ätplatser. I den här lösningen kommer man behöva minska antalet koplatser för att få plats med ätplatserna.


Det finns med andra ord många olika sätt att bygga om det uppbundna stallet till lösdrift. Växa har både byggrådgivare och konstruktörer som kan det här med byggplanering och projektering av djurstall. Kontakta oss och hitta den lösning som passar bäst för dig och den byggnad du behöver bygga om från uppbunden ladugård till lösdrift!