Gårdsnära tjänster ger service och bemanning

För att ge dig som kund ökad och förbättrad service går Växas avdelningar Fält och Avbytarservice samman i en avdelning som får namnet Gårdsnära tjänster.

Genom den nya avdelningen kan vi kombinera och dra nytta av Växas kompetenser smart och effektivt inom servicetjänsterna. Dessutom kombinera flera tjänster i samma besök och därmed minimera körning. 

Oförändrad kontaktperson för nuvarande kunder

Tjänster som kommer att utföras i den nya avdelningen är bland annat fruktsamhetsrådgivning, assistensemin, avhorning, vaccinationer, dräktighetsundersökningar, robotlådor, avbytarservice, rillning, betongarbeten och hetvattentvätt.

För dig som kund kommer tjänster som fruktsamhetsrådgivning och semin att utföras av samma person som tidigare och detsamma gäller för dig som har avbytare från Växa.

Exempel på förändringar som sker internt i Växa, och som gynnar dig som kund, är att nya samordnarroller tillsätts som kommer att koordinera våra arbeten på och mellan driftplatserna effektivare än tidigare.

(Klicka på bilden för större format)

Organisationsschema

Inkörningstid över vår och sommar

Den nya avdelningen är redan igång och avdelningschefen för Fält, Kenth Mohlin, har sedan 2 april tagit över det samlade ansvaret tillsammans med de lokala regioncheferna. Ingemar Eriksson, Avbytarservice, har önskat gå i pension efter nära 40 års tjänst och ersätts av Fredrik Blixte i slutet av april.

Viss inkörningstid i nya arbetssätt behövs för den nya avdelningen, efter sommaren beräknas allt sitta på plats.

Men som kund betyder det att du från och med nu vänder dig till avdelning Gårdsnära tjänster för att ordna med service och bemanning i lantbruket.

Arbetar som:
Avdelningschef Fält

Telefon:
010-471 01 17

Mobiltelefon:
073-084 42 59